Z odpadů surovinami

Název: Z odpadů surovinami
Řešitelé: Endo Valentina (člen řešitelského kolektivu)
Holba Marek (řešitel)
Maršálek Blahoslav (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Cílem projektu je vyvinout technologie recyklace látek, které jsou v současné době považovány za odpad, na suroviny aplikovatelné zejména v zemědělství. Bude vyvinuta technologie v brzké době nedostatkového a nezastupitelného nutrientu - fosforu ve formě půdního kondicionéru z vyčištěné odpadní vody a prověřeny a prozkoumány možnosti získávání fosforu z dalších proudů bohatých na fosfor. Zároveň bude optimalizováno nakládání se žlutými vodami za účelem přímého hnojení pomocí nich anebo získávání fosforového půdního kondicionéru z nich. Dále se budeme snažit ověřit a stanovit možnosti aplikace vyčištěných šedých vod na půdu jako závlahových vod. Posledním cílem je zpracování kapalných i tuhých odpadů z bioplynových stanic a jejich následné využití v zemědělství.

Zpět na seznam