Standard pro management invazních druhů

Název: Standard pro management invazních druhů
Řešitelé: Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Perglová Irena (člen řeš. kolektivu)
Pyšek Petr (člen řeš. kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řeš. kolektivu)
Vítková Michaela (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2014
Řešeno do: 2014

Zpět na seznam