Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací

Název: Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací
Řešitelé: Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Herben Tomáš (spoluřešitel)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: B - národní granty (GA ČR, GA AVČR)
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016

Zpět na seznam