Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny

Název: Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny
Řešitelé: Vosátka Miroslav (vedoucí – hlavní řešitel)
Typ projektu: C - ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, apod.)
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Cilem projektu je popsat diverzity arbuskulárně mykorhizních (AM) hub v produkci zeleniny v Číně a vyhodnotit potenciál inokulace zeleniny AM houbami pro zvýšení výnosů. Projekt je realizován ve spolupráci s Čínským partnerem a role českého partnera spočívá ve stanovení diverzity AM hub v kořenech a detekci vnášených izolátů.

Zpět na seznam