Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
LA341 Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita v centrální části Svalbardu. 2007 - 2010
TE01020080 BIORAF Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2016 - 2019
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
TE01020080 Centrum pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
COBRA 2002 - 2005
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
CYANOFIX 2000 - 2003
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
ECOPOLARIS 2017 - 2019
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Establishing of working team and conditions for education in the field of polar ecology and life in extreme environments 2011 - 2014
P506/12/1818 Fylogenetické a fenotypové vyhodnocení heterocytózních cyanobakterií čeledě Scytonemataceae 2012 - 2014
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010