Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
GA13-04454S Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam. 2013 - 2016
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
PPK-270a/32/11 Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu 2011 - 2011
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time 2002 - 2005
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
Microevolutionary aspects of residual sexuality in plant apomicts: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Molekulárně biosystematická studie sekce Pilosellina a evoluční aspekty spjaté s jejím glaciálním vývojem 2008 - 2010
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans 2007 - 2009