Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
2SGA2858-PS4CTX A novel approach for monitoring, toxicity evaluation and risk assessment of cyanobacterial toxins – a use of passive samplers 2011 - 2013
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
FR-TI3/778 BIOSTREAM - Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2014
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2015
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
GA524/08/0496 Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
Minimalizace rizik výskytu metabolitů sinic v technologických procesech rybářského sektoru 2007 - 2011
287,000 Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů. 2012 - 2012