Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
---
GA19-14872S Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci? 2019 - 2021
P504/10/0781 Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta) 2010 - 2013
13409 Arbuskulární mykorhizní symbióza ve vztahu k toleranci rostlin na specifické edafické vlastnosti hadcových půd 2009 - 2011
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (NAKI) 2016 - 2020
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
1M0571 Centrum pro bioindikaci a revitalizaci 2005 - 2011
GP206/09/P340 Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida 2010 - 2014
GAP504/10/1486 Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields 2010 - 2014
COST E38 Woody roots processes
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
P504/10/P021 Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH 2010 - 2013
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
P505/12/P039 Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu 2012 - 2014
GA15-05466S Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí 2015 - 2017
GA13-10377S Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy 2013 - 2017
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016