Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA206/02/0957 Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GAP505/12/1296 Funkční zásobník druhů: vysvětlení nerealizované diverzity a její funkce 2011 - 2015
P506/12/1818 Fylogenetické a fenotypové vyhodnocení heterocytózních cyanobakterií čeledě Scytonemataceae 2012 - 2014
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou. 2008 - 2010
GA206/08/0318 Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou.. 2008 - 2010
Fylogeneze a současná diverzita evropských vysokohorských/nížinných populací polyploidního komplexu Myosotis alpestris (Boraginaceae) 2003 - 2006