Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
Factors influencing succession on disturbed stands, source of diaspores vs. stands conditions 2002 - 2004
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi vegetace v měřítku České republiky 2017 - 2019
GA17-09979S Faktory determinující sukcesi v měřítku České republiky 2017 - 2019
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
Formalised classification of the semi-natural grassland vegetation of the Czech Republic 2002 - 2004
P505/12/1296 Functional species pools: shedding light on the ‘dark diversity’ and its functions 2012 - 2016
TÜBITAK/14/014 Fungal root symbioses in the seagrass Posidonia oceanica along the coast of Turkey 2015 - 2016
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019