Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Ekofysiologické studium cyanoprokaryot a řas z extrémních lokalit Bulharska 2009 - 2009
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
GA206/07/0668 Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19025S Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli? 2017 - 2019
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
764965 Epigenetic Diversity in Ecology - EpiDIVERSE 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
Establishing of working team and conditions for education in the field of polar ecology and life in extreme environments 2011 - 2014
GA206/02/0582 Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse 2007 - 2009
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006