Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Ecological significance of changes in concentration of nonstructural carbohydrates and nutrients in tissues of high-altitude plants 2013 - 2013
GA206/02/0568 Ecology and palaeoecology of spring wetlands in the western part of Carpathians 2002 - 2004
ECOPOLARIS 2017 - 2019
Ekofysiologické studium cyanoprokaryot a řas z extrémních lokalit Bulharska 2009 - 2009
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
Ekologické a biologické vlastnosti druhů. lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných druhů 2007 - 2011
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19376S Ekologické a evoluční odpovědi rostlin na klimatické změny: analýza růstových změn napříč ekosystémy a evolučními liniemi 2017 - 2019
GA17-19025S Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli? 2017 - 2019
Ekologické charakteristiky alkalických mokřadů karibské oblasti. 2004 - 2006
Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů 2005 - 2010
Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních. 2004 - 2006
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat. 2002 - 2004
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005