Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
764965 Epigenetic Diversity in Ecology - EpiDIVERSE 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
Establishing of working team and conditions for education in the field of polar ecology and life in extreme environments 2011 - 2014
GA206/02/0582 Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA? 2002 - 2004
Evoluce vlastností druhů týkajících se jejich schopnosti disperse 2007 - 2009
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční mechanismy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční procesy v populacích fakultativních apomiktů 2008 - 2012
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Evolution of cosmopolitan genera: A molecular study of Luzula and Juncus 2002 - 2004
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018