Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Sukcese vegetace na antropogenních stanovištích: variabilita v karjinném měřítku 2007 - 2010
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Sukcese vegetace v krajinném měřítku 2007 - 2010
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER) 2012 - 2017
Swiss Nat. Sci. Fundation
ME10143 Systematika a mikroevoluce v čeledi Asteraceae: Klíčem je reprodukční systém a rozsah sexuality 2010 - 2012
TH02030644 Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody 2017 - 2020
GAP506/12/0038 Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému 2012 - 2016
Taxonomic and nomenclatoric revision of the Gallionella species (Bacillariophyceae) described by Ehrenberg 2007 - 2008
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
Taxonomická revize Diatom Types z Van Heurckovy Sbírky. 2008 - 2010
Taxonomická revize skupiny Lecanora anopta/hypoptoides (Lecanorales, Ascomycotina, lichenes) ve střední Evropě založená na morfologických, chemických a molekulárních datech 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Taxonomie a fylogeneze rodu Potamogeton 2002 - 2004
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013