Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA206/02/0346 Taxonomic study of Taraxacum (Asteraceae) in Central Asia: sections related to the sect. Leucantha 2002 - 2004
Taxonomie a fylogeneze rodu Potamogeton 2002 - 2004
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
GA206/09/0697 Taxonomie vybraných polymorfních vláknitých zelených řas z řádů Chaetophorales a Klebsormidiales pomocí polyfazického přístupu. 2009 - 2011
CZ0092 Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska 2008 - 2011
Téma SAV 16-17: Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopů Slovenska a České republiky 2016 - 2017
GA206/09/0563 Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu 2009 - 2013
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
The phylogeny of ecologically important polymorphic filamentous green algae. 2009 - 2009
P504/10/0843 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts. 2010 - 2014
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
Trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a úhorů s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny - návrh 2008 - 2011
- Türkiye’de Yayılış Gösteren Caloplaca Türlerinin Morfo-anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ile Modern Revizyonu 2012 - 2014
Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas 2007 - 2011
Účinky chladu a mrazu na fotosyntézu lišejníkových symbiotických řas ovlivněných ribitolem 2008 - 2010
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
P501/10/P157 Úloha fytochromu při gametogenezi a rozmnožování jednobuněčných řas. 2010 - 2011
GA15-11635S Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcíchrostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organismů a rostlin 2015 - 2017
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Úloha mykorhizních hub v příjmu těžkých kovů transgenními rostlinami: potenciální fytoremediační model 2002 - 2004