Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GAUK Unikátní symbióza hub s kořeny středomořské endemické trávy Posidonia oceanica: výskyt, fenotypová a genetická variabilita a potenciální ekofyziologický význam 2013 - 2015
GA 17-07851S Úpadek lesních ekosystému v mladším holocénu: Příčiny, průběh a důsledky pro biologickou rozmanitost 2017 - 2019
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
GA17-10280S Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět 2017 - 2019
VaV: Změny vodní vegetace NPR Břehyňský rybník v závislosti na rybářském hospodaření v sezóně 2003 2003 - 2003
VaV/620/15/03, podprogramu č.6 - Chemické a hydrobiologické ukazatele povrchových vod
CZ.1.07/2.3.00/35.0002 VĚDRO Věda pro veřejnost / cesta k udržitelnému rozvoji 2012 - 2014
GA206/09/0329 Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev 2009 - 2011
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Vegetace ČR
IAAX00050801 Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací. 2008 - 2012
vegetativni regenerace rostlin 2003 - 2007
Velikost jaderného genomu - klíč k poznání vzájemných příbuzenských vztahů středoevropských taxonů Hieracium subgen. Pilosella? 2002 - 2003
TA01010356 Vhodné materiály pro nanotechnologické aplikace při čištění a úpravě vod a vzduchu 2011 - 2014
GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let 2015 - 2017
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na primární sukcesi rostlin v narušeném ekosystému 2005 - 2006
Vliv arbuskulární mykorhizy na růst klonálních rostlin v živinově homogenním a heterogenním půdním prostředí 2005 - 2007
Vliv ekologických faktorů na genetickou strukturu mladého agamického komplexu: Hieracium podrod Pilosella 2002 - 2006