Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2008
7AMB14AR003 Mykorhizní a endofytické asociace kořenů argentinských vřesovcovitých (Ericaceae) v porovnání s vřesovcovitými střední Evropy 2014 - 2015
206011 - 7AMB12AR014 Mykorhizní symbiózy původních a introdukovaných vřesovcovitých rostlin severozápadní Patagonie, Argentina 2012 - 2013
MYREDECAT - Mycorrhiza-related decrease of cadmium in tobacco 2004 - 2005
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity 2019 - 2019
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
IAA600050812 Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
287,000 Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů. 2012 - 2012
LH12034 Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií. 2012 - 2014
GA16-15134Y Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik 2016 - 2018
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému 2018 - 2020
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
Obnova sbírek botanických růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v Botanické zahradě Chotobuz. 2011 - 2012
TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů 2019 - 2021
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
GA13-17118S Od vlastností druhu k jejich chování v prírode: odpovedi jedincu a populací 2013 - 2016