Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Návrh metodiky a kritérií klasifikace nepůvodních druhů rostlin a živočichů 2013 - 2013
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky:vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu 2004 - 2006
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje 2008 - 2012
287,000 Nové metody pro sledování nebezpečných kontaminantů pitných vod - sinicových toxinů. 2012 - 2012
LH12034 Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a mechanismů fytochemikálií. 2012 - 2014
GA16-15134Y Nový pohled na starou problematiku: role celogenomových procesů v adaptivní radiaci rostlin studovaná pomocí moderních sekvenačních technik 2016 - 2018
NSF-UREP, USA 2000 - 2006
Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému 2018 - 2020
R200051601 Obnova druhově bohatých luk výsevem regionální směsi: Proč jsou některé druhy neúspěšné? 2016 - 2016
Obnova sbírek botanických růží a hrušní a jejich zpřístupnění veřejnosti v Botanické zahradě Chotobuz. 2011 - 2012
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
GA13-17118S Od vlastností druhu k jejich chování v prírode: odpovedi jedincu a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
271011 Ovlivňují specifické podmínky hadcových půd diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub? 2011 - 2012
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007