Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Integrace historických záznamů stavu vegetace a půdy (projekt OPŽP: Vegetace krkonošské tundry - minulost, přítomnost a budoucnost) 2019 - 2020
GD206/08/H049 Integrace metodologických přístupů k studiu změn diverzity v moderní krajině 2008 - 2011
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
IAA600050811,IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
GA 17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
MAD, Prioritní téma 14 Inventarizace lichenizovaných hub významných biotopů na Slovensku a v České republice 2012 - 2014
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Je biologická zdatnost invazivní borovice vejmutovky ovlivněna vřesovcovitými rostlinami a jejich symbiotickými houbami? Srovnání s autochtonní borovicí lesní 2009 - 2010
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků 2012 - 2015