Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
---
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech 2008 - 2011
QH81012 Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží 2008 - 2011
Afro-alpine "sky inslands": genetic versus taxonomic biodiversity, climate change, and conservation 2007 - 2011
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Alelopatické efekty microcystinů ve vodním prostředí 2004 - 2004
Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2020
GA16-12243S Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací? 2016 - 2018
2SGA2858-PS4CTX A novel approach for monitoring, toxicity evaluation and risk assessment of cyanobacterial toxins – a use of passive samplers 2011 - 2013
Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
P504/10/0781 Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta) 2010 - 2013
Arbuskulární mykorhizní symbióza ve vztahu k toleranci rostlin na specifické edafické vlastnosti hadcových půd 2009 - 2011
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats 2001 - 2005
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009