Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Badino F., Pini R., Ravazzi C., Chytrý M., Bertuletti P., Bortolini E., Dudová L., Peresani M., Romandini M. & Benazzi S. 2023: High-resolution ecosystem changes pacing the millennial climate variability at the Middle to Upper Palaeolithic transition in NE-Italy. Scientific Reports 13, 1 - 17. https://doi.org/10.1038/s41598-023-38081-1
Bobek P. 2023: Požárový režim temperátních ekosystémů: současný stav poznání. Živa 71, 215 - 217.
Coufal R., Hájková P., Hájek M., Jiroušek M., Polášek M., Horsáková V. & Horsák M. 2023: Compositional variation of endangered spring fen biota reflects within‑site variation in soil temperature. Plant and Soil 485, 439 - 455. doi:10.1007/s11104-022-05841-3
Hájková P., Peterka T. & Hájek M. 2023: Mechový herbář Kamila Rybníčka: Ztracený a znovunalezený pramen k bryoflóře bývalého Československa: 1. Reliktní hnědé mechy. Bryonora 71, 28 - 41.
Hruška J., Bobek P., Cienciala E., Krajhajzl J. & al. 2023: Faktory vzniku a šíření požáru v Českém Švýcarsku v roce 2022. Živa 71, 262 - 264.
Lestienne M., Jamrichová E., Kuosmanen N., Diaconu A-C., Schafstall N., Goliáš V., Kletetschka G., Šulc V. & Kuneš P. 2023: Development of high diversity beech forest in the eastern Carpathians. Journal of Biogeography 50, 699 - 714. doi:10.1111/jbi.14562
Peterka T., Hájková P., Jiroušek M., Hinterlang D., Chytrý M., Aunina L., Deme J., Lyons M., Seiler H., Zechmeister H., Apostolova I., Beierkuhnlein C., Bischof M., Biţă-Nicolae C., Brancaleoni L., Ćušterevska R., Dengler J., Didukh Y., Dítě D., Felbaba-Klushyna L., Garbolino E., Gerdol R., Iemelianova S., Jansen F., Juutinen R., Kamberović J., Kapfer J., Klímová B., Knollová I., Kolari T.H.M., Lazarević P., Luostarinen R., Mikulášková E., Milanović D., Miserere L., Moeslund J.E., Molina J.A., Pérez-Haase A., Petraglia A., Puglisi M., Ruprecht E., Šmerdová E., Spitale D., Tomaselli M., Vassilev K. & Hájek M. 2023: Formalized classification of the class Montio-Cardaminetea in Europe: towards a consistent typology of spring vegetation. Preslia 95, 347 - 383. https://doi.org/10.23855/preslia.2023.347
Püntener D., Šamonil P., Tikhomirov D., Daněk P., Christl M., Roleček J. & Egli M. 2023: Soil erosion rates during the Holocene continuity in a forest-steppe landscape. Earth Surface Processes and Landforms 48, 504 - 524. https://doi.org/10.1002/esp.5499
Sim T., Swindles T. G., Morris P. J. & al. (incl. Bobek P.) 2023: Regional variability in peatland burning at mid-to high-latitudes during the Holocene. Quaternary Science Reviews 305, 1 - 17. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108020
Singh P., Jiroušek M., Hájková P., Horsák M. & Hájek M. 2023: The future of carbon storage in calcareous fens depends on the balance between groundwater discharge and air temperature. Catena 231, 1 - 10. doi:10.1016/j.catena.2023.107350
Šefrna L., Houška J., Marečková M., Bobek P., Vaníček J., Tejnecký V., Hurychová H. & Vlček L. 2023: Milířiště. Stopy výroby dřevěného uhlí v krajině a jejich význam v současnosti. Živa 71, 224 - 228.
Wiezik M., Jamrichová E., Máliš F., Beláňová E., Hrivnák R., Hájek M. & Hájková P. 2023: Transformation of West‑Carpathian primeval woodlands into high‑altitude grasslands from as early as the Bronze Age. Vegetation History and Archaeobotany 32, 205 - 220. doi:10.1007/s00334-022-00896-9
Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská‑Svobodová H. & Roleček J. 2022: Spatial scaling of pollen‑plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
Bobek P. 2022: Jsou požáry součástí dlouhodobého vývoje lesa? Lesnická práce 101, 41 - 43. doi:-
Čechura M., Svitavská-Svobodová H., Prach J., Bureš J. & Matějková I. 2022: Příspěvek palynologického výzkumu rašelinišť pro archeologické poznání Plzeňské pánve. Archeologie západních Čech 13, 103 - 122.
Dřevojan P., Hájková P., Holá E., Hradílek Z., Hrivnák M., Hrivnák R., Kubešová S., Kučera J., Manukjanová A., Mazancová E., Mikulášková E., Peterka T., Široká A., Štechová T. & Tkáčiková J. 2022: Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVIII. Bryonora 70, 40 - 49.
Dudová L. & Szabó P. 2022: Holocene history of Larix in the Jeseníky Mts, Czech Republic. Preslia 94, 233 - 253. doi:10.23855/preslia.2022.233
Fránková M., Soukupová M. G., Bobek P. & Kulichová J. 2022: Cestování skrze prameny západočeského lázeňského trojúhelníku až do doby ledové II. Arnika 2022, 7 - 13.
Fránková M., Soukupová M. G., Bobek P. & Kulichová J. 2022: Cestování skrze prameny západočeského lázeňského trojúhelníku až do doby ledové I. Arnika 2022, 5 - 10.
Hájek M., Těšitel J., Tahvanainen T., Peterka T., Jiménez-Alfaro B., Jansen F., Pérez-Haase A., Garbolino E., Carbognani M., Kolari T. H. M., Hájková P., Jandt U., Aunina L., Pawlikowski P., Ivchenko T., Tomaselli M., Tichý L., Dítě D., Plesková Z. & Mikulášková E. 2022: Rising temperature modulates pH niches of fen species. Global Change Biology 28, 1023 - 1037. doi:10.1111/gcb.15980