Třeboň

  • Oddělení funkční ekologie
  • Analytické laboratoře
  • Oddělení experimentální a funkční morfologie
  • Centrum pro algologii