Průhonice

 • Taxonomické oddělení
 • Oddělení populační ekologie
 • Oddělení mykorhizních symbióz
 • Oddělení GIS a DPZ
 • Oddělení evoluční biologie rostlin
 • Pokusné zahrady
 • Laboratoř molekulární cytogenetiky a karyologie
 • Laboratoře molekulární biologie
 • Analytické laboratoře
 • Oddělení ekologie invazí
 • Optická laboratoř