Brno

  • Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie
  • Oddělení vegetační ekologie
  • Analytické laboratoře
  • Oddělení paleoekologie