Sponzorské programy

Sponzorské programy

Vážení návštěvníci této stránky, dovolte, abychom Vám představili okruh projektů spolupráce s Botanickým ústavem pro podporu a zachování vzácného kulturního, přírodovědného i estetického dědictví.
Průhonický park i zámek představují místo, kde příroda a člověk ve vzácném souladu vytvořili krásné, celistvé přírodně-krajinářské dílo. V současnosti, kdy je okolí Průhonického parku intenzivně využíváno a obestavěno, slouží park jako zdroj poučení a odpočinku lidí i nezbytné útočiště řady ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Spolu s dominantou zámku představuje nejvýznamnější krajinný prvek jihovýchodně od Prahy.
Ročně vynakládá Botanický ústav statisíce korun na údržbu celého areálu, bohužel však i na odstranění škod způsobených vandaly a zloději. Státní zdroje nicméně na skutečně kvalitní údržbu historických budov a parku nepostačují.
Budeme Vám vděční, pokud jakýmkoli způsobem podpoříte obnovu a údržbu Průhonického parku a zámku. Můžete si vybrat jednu z nabízených akcí či projektů nebo přispět na konto 280 34 05 / 0300, v.s. 101 750
Veškeré kontaktní údaje naleznete v záhlaví naší internetové stránky.

Projekty sponzorské spolupráce

Sponzoři Průhonického parku

marsh                                                   kooperativa

    Marsh                                                                      Kooperativa