O ústavu

O nás

TESTBotanický ústav AV ČR je jedním z hlavních center botanického výzkumu v ČR. Soustřeďuje odborníky v celé škále terénně zaměřených botanických oborů od taxonomie přes evoluční biologii, ekologii až po biotechnologie.

V současnosti má přes 350 zaměstnanců, z toho je cca 130 vědeckých pracovníků a doktorandů. Vědecká část ústavu je členěna na 3 úseky, které mají dohromady 10 oddělení. Ústav navíc zajištuje správu Průhonického parku zařazeného na seznam památek UNESCO.

  • V Průhonicích je soustředěna velká část Botanického ústavu – nachází se zde většina vedení, správa parku, hlavní knihovna, herbář, velká část laboratoří, experimentální zahrada, větší část vědeckých oddělení (oddělení taxonomie, evoluční biologie rostlin, populační ekologie, ekologie invazí, mykorhizních symbióz, GIS a DPZ).
  • V Třeboni se nachází centrum pro algologii, oddělení funkční ekologie, oddělení experimentální a funkční morfologie, experimentální zahrada a sbírka vodních a mokřadních rostlin a analytická laboratoř.
  • V Brně je umístěno oddělení vegetační ekologie, oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie a paleoekologická laboratoř.

Součástí zázemí jsou také dvě terénní stanice (Kvilda a Lužnice).

Ústav úzce spolupracuje s vysokými školami a veřejnými institucemi zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny, stejně jako s komerčními subjekty (zejména v oblasti biotechnologií). Vydává časopisy Folia Geobotanica a Botanika.

Kontakty