Experti BÚ

Seznam expertů

doc. Mgr. Jiří Doležal, Ph.D.
využití údajů o šířkách letokruhů pro přesné datování a rekonstrukce klimatu
tel.: 384 721 156, e-mail: jiri.dolezal@ibot.cas.cz

doc. Ing. Josef Elster, CSc.
ekologie řas a cyanobakterií v extrémně chladném prostředí
tel.: 384 721 156, e-mail: josef.elster@ibot.cas.cz

Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D.
ekologie lesních společenstev
tel.: 541 126 219, e-mail: Radim.Hedl@ibot.cas.cz

prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
obecná a teoretická ekologie, ekologie rostlinných společenstev, matematické modely
tel.: 271 015 231, e-mail: herben@site.cas.cz

prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
biodiverzita , ekologie terestrické vegetace, horská vegetace, luční ekosystémy
tel.: 271 015 283, e-mail: frantisek.krahulec@ibot.cas.cz

RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
využití řas k indikaci a testování přítomnosti různých látek ve vodách
tel.: 384 721 156, e-mail: jaromir.lukavsky@butbn.cas.cz

prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
problematika vzniku a toxicity vodních květů v podmínkách hypertrofních vod
tel.: 530 506 741, e-mail: marsalek@sinice.cz

doc. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
dynamika rostlinných populací v krajině, vzácné druhy
tel.: 271 015 456, e-mail: zuzmun@natur.cuni.cz

RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.
bioindikace pomocí lišejníků
tel.: 271 015 275, e-mail: zdenek.palice@ibot.cas.cz

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
biologické invaze
tel.: 271 015 266, e-mail: petr.pysek@ibot.cas.cz