Jan Altman z Botanického ústavu získal Prémii Otto Wichterleho

20. 6. 2019

Ve středu 19. června 2019 byly slavnostně předány Prémie Otto Wichterleho, které Akademie věd ČR uděluje vybraným mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let. Mezi oceněnými byl i Jan Altman z Botanického ústavu, který se zabývá analýzou letokruhových dat, vývojem nástrojů a metod v dendrochronologii, využití těchto analýz v ekologii a následnou aplikací výzkumu v praxi. V současnosti se zaměřuje zejména na výzkum změn dlouhodobé aktivity tropických cyklón, určení příčin těchto změn a zjištění jejich dopadu na lesní ekosystémy a hustě osídlené oblasti ve východní Asii. Více informací a fotografie z předávání cen zde.

Vědecký trek O pylu a hmyzu tuto neděli v Průhonickém parku

19. 6. 2019

V neděli odpoledne 23. června se v Průhonickém parku uskuteční už 6. ročník vědeckého treku – putování po stanovištích s aktivitami a ukázkami ze světa rostlin. Letošním tématem jsou pyl a opylovači. Akce je určena široké veřejnosti. (Více)

Uzavření knihovny v Průhonicích v červenci

19. 6. 2019

Dovolujeme si upozornit návštěvníky knihovny Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, že od 1. do 31. července 2019 bude knihovna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Do práce na kole: rekordní účast

12. 6. 2019

V květnu se zaměstnanci Botanického ústavu zapojili do soutěže „Do práce na kole“ pořádané spolkem Auto*Mat. Za BÚ odstartovalo rekordních 33 účastníků za 7 týmů. Dík patří i panu řediteli za podporu a proplacení startovného. Celkem jsme absolvovali 6 311 831 m, což by nás vzdušnou čarou dostalo z Průhonic až do Mongolska, do jurt v Tuul Riverside lodge za Ulánbátarem. Celková pravidelnost dosáhla krásných 74,26 % a mnozí předvedli obdivuhodné výkony. Po předání diplomů jsme diskutovali o možnostech podpory alternativních způsobů dopravy v rámci ústavu a sdíleli zkušenosti s různými cestami do práce. Už nyní se těšíme na další ročník, kdy vyhlásíme i interní soutěž.

Vyšlo nové číslo časopisu Botanika: 1/2019

5. 6. 2019

Každý jistě zná lišejníky, ale věděli jste, že existují i pololišejníky? A znáte houbu volský jazyk? První letošní číslo časopisu Botanika vám je představí. Podíváte se s ním také za karibskými orchidejemi, čínskými pivoňkami, na kapské fynbos nebo do chladného Himálaje. Obsah čísla zde, víco o časopisu zde.

EASAC upozorňuje na zdravotní rizika spojená se změnou klimatu

4. 6. 2019

Čerstvě zveřejněná zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC), jejímž členem je i AV ČR, se soustřeďuje na alarmující důsledky klimatické změny na zdraví Evropanů. Zároveň opět zdůrazňuje nutnost klimatické změně čelit a vynasnažit se ji zmírnit, a to především rychlým snížením spotřeby fosilních paliv. Na přípravě zprávy se aktivně podílel i Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu AV ČR. Tisková zpráva zde.

Botanický ústav na Veletrhu vědy 2019

30. 5. 2019

Přijďte nahlédnout do naší improvizované laboratoře, kde si můžete vyzkoušet jednoduchou a rychlou metodu stanovení obsahu jaderné DNA u libovolných rostlin. Dovíte se také mnohé o kvalitě vod nebo o tom, jak pečovat o krajinu. Veletrh vědy se koná ve dnech 6.–8. 6. 2019 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Více

Dny otevřených dveří v Botanické zahradě Třeboň

16. 5. 2019

Zveme vás na Dny otevřených dveří v Botanické zahradě Třeboň, které se budou konat ve dnech 23.-25. 5. 2019. Více zde.

Vymírání druhů se zrychluje, varuje platforma OSN pro biodiverzitu

14. 5. 2019

Masové vymírání druhů se ztrátou jejich přirozených stanovišť jsou důsledkem neudržitelného hospodaření, konstatovala závěrečná studie Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Od roku 2016 se na ní podílely stovky vědců, mezi nimi i Jan Pergl a Petr Petřík z Botanického ústavu Akademie věd ČR.  První se věnoval dopadům invazních druhů na ekosystémy, druhý stavu lesů. (Více)

Den fascinace rostlinami v Průhonické botanické zahradě

13. 5. 2019

V rámci Dne fascinace rostlinami můžete o víkendu 18. a 19. 5. navštívit Průhonickou botanickou zahradu na Chotobuzi, kde bude připraveno provázení po jedné z největších světových sbírek kosatců. Sraz vždy ve 14.00 u vstupu do botanické zahrady z Průhonického parku. (Více)

Ze světové vědy: Rock stromů ve městě – žijí rychle a umírají mladé

13. 5. 2019

V dnešní době se do měst z volné krajiny přesouvají nejen lidé, ale i mnoho dalších živočichů i rostlin, včetně řady druhů dřevin. Nedávno vzbudila pozornost studie Iana Smithe z americké Boston University a jeho kolegů, uveřejněná časopisem PLoS ONE, která se zaměřila na životní osudy stromů v městském prostředí. (Více)

Plant.id nápadem roku

6. 5. 2019

V prvním ročníku soutěže AI Awards, která oceňuje využití umělé inteligence, se nápadem roku stala aplikace Plant.id, která slouží k určování rostlin. Na jejím vzniku se podílel i Ondřej Vild z Botanického ústavu AV ČR. Více

Architektura důmyslných pastí bublinatek

29. 4. 2019

Bublinatky (Utricularia) jsou masožravé rostliny, které obvykle dávají přednost suchozemskému prostředí. Při lapání kořisti ale vsadily na specifické vodní pasti, které představují malé duté váčky vzniklé přeměnou listů. Stěny těchto měchýřků jsou většinou velmi tenké a pružné, což bublinatkám umožňuje podtlakem nasávat vodu s drobnými vodními živočichy, kteří se dotknou dvířek pasti. Jde o velmi rychlý pohyb, který proběhne ve zlomku sekundy. Polapenou kořist bublinatka pomalu stráví. Některé druhy ale mají pasti se silnými stěnami. Může fungovat aktivní nasávání kořisti i u nich? (Více)

Ceny Živy pro Petra Pyška a Kláru Pyškovou

19. 4. 2019

Redakční rada a redakce časopisu Živa každoročně udělují ceny za nejlepší příspěvky publikované v předchozím ročníku, letos byli mezi oceněnými i vědci z Botanického ústavu: Zvláštní ocenění časopisu Živa získal Petr Pyšek spolu s Lucií Juřičkovou za koncepci monotematického čísla o invazních organismech (Živa 5/2018), jedna z dvou Cen Živy pro autory ve věku 26 až 30 let byla udělena Kláře Pyškové za článek Živočišné invaze a vymírání původních druhů (5/2018).

Pojďte s námi oslavit Den Země a 25 let Toulcova dvora

18. 4. 2019

Botanický ústav AV ČR se bude účastnit oslav Dne Země a 25 let Toulcova dvora. Akce se koná ve středu 24. dubna od 15 do 19 hodin. Více zde.

Nezávislá analýza odhalila silné stránky i nedostatky certifikace lesů v ČR

10. 4. 2019

Ke zlepšení situace v lesích mohou přispět aplikace dobrovolných nástrojů – tzv. standardů hospodaření. Certifikace standardů by měla být zárukou, že se bude v lesích hospodařit trvale udržitelně. V ČR se pro certifikaci lesů používají dva odlišné systémy: PEFC, kterým je certifikována většina českých lesů, a FSC. Platforma pro krajinu, kterou koordinuje Botanický ústav AV ČR, dnes představila studii s názvem Porovnání vybraných environmentálních aspektů certifikačních systémů FSC a PEFC v ČR s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů. Tisková zpráva zde.

Přetvářka a skrývání v biologických invazích

8. 4. 2019

Invazní nepůvodní druhy mohou mít značný vliv na prostředí, mohou zasáhnout do koloběhů živin nebo ovlivnit strukturu vegetace i její změny. Projevy invazních druhů se ale mohou v průběhu času velmi výrazně měnit. Proto je obtížné předpovídat průběh invazí a jejich dopad na invadované prostředí. Odborníci obvykle až zpětně zjistí v celé šíři, jak vlastně invazní druh přírodu ovlivňuje. Průběh a důsledky biologických invazí mohou být zjevné na první pohled. V některých případech jsou ale naopak skryté. Jejich skrytost přitom může vést k podcenění nepůvodních druhů a také značně komplikuje případné zásahy proti takové invazi.

(Více)

Po více než 40 letech vychází nový Atlas sinic a řas

27. 3. 2019

Tomáš Hauer, Josef Juráň a Kateřina Čapková z Centra pro algologii Botanického ústavu AV ČR ve spolupráci s odborníky z dalších institucí připravili k vydání dvoudílnou publikaci Atlas sinic a řas ČR. Dosud byla zásadní určovací pomůckou pro specialisty ve vodohospodářské praxi i pro studenty skvělá kniha profesora Hindáka a kolektivu Sladkovodné riasy vydaná v roce 1978. Od doby jejího vydání se ale ve věku molekulárních zásahů do systematiky změnilo prakticky všechno, a proto studenti i zaměstnanci laboratoří sledujících kvalitu vody volali po aktuální česky psané určovací pomůcce. Kniha je volně ke stažení, tiskem vyjde na konci dubna.

Kriticky ohrožený hořeček se potýká s nedostatkem opylovačů

25. 3. 2019

Rozsáhlá degradace polopřirozených luk v celé Evropě, k níž došlo v průběhu 20. století, vedla k drastickému snížení počtu i velikosti populací a následně i ke značnému ohrožení celé řady druhů rostlin. Často jde o malé rostliny s krátkým životním cyklem, které spoléhají především na pohlavní rozmnožování. Takové rostliny obvykle neobstojí v konkurenci s velkými druhy rostlin, které mají prospěch z ukončení tradičního managementu luk a zvýšeného přísunu živin. Pro ochranu těchto druhů je nezbytné detailní poznání jejich rozmnožování a jejich vztahu k opylovačům.

(Více)

Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství

25. 3. 2019

Platforma pro krajinu, kterou koordinuje Botanický ústav AV ČR, zve na konferenci Agrolesnictví – environmentální a produkční alternativa v zemědělství, která se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 v budově Akademie věd ČR. Pořádá ji Český spolek pro agrolesnictví pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Komise pro životní prostředí AV ČR. Hlavním cílem konference je představit osvědčené postupy, dosavadní vědecké výstupy a agrolesnickou politiku v zemích, kde jsou tyto systémy již zavedeny a předmětem výzkumu. Registrace je možná nejpozději do 10. 4. 2019 zde.

(Více)