Doktorand/doktorandka s pracovištěm v Oddělení ekologie invazí

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici doktorand/doktorandka s pracovištěm v Oddělení ekologie invazí v Průhonicích se 100% pracovním úvazkem. Více informací zde