Doktorand/doktorandka s pracovištěm v oddělení evoluční biologie rostlin

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici doktorand/doktorandka s pracovištěm v oddělení evoluční biologie rostlin v Průhonicích se 65% pracovním úvazkem. Více informací zde