Výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním

Ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník s vysokoškolským vzděláním  – pracoviště v oddělení evoluční biologie rostlin v Průhonicích se 100% pracovním úvazkem. Více zde