Pracovní pozice “postdoktorand” v oddělení funkční ekologie na pracovišti v Třeboni

The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences announces one PostDoc´s position for 3 years, starting April 2019 till end of December 2021 (more)