Vědci z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR patří mezi nejcitovanější na světě

Americká společnost Clarivate Analytics zveřejnila jako každým rokem seznam 1 % nejcitovanějších vědců světa (Highly Cited Researchers). Z deseti špičkových českých vědců, kteří jsou na seznamu pro rok 2020 uvedeni, jsou hned tři jména z Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR. Všichni vědci, Petr Pyšek, Jan Pergl a v roce 2013 zesnulý Vojtěch Jarošík, figurují na seznamu opakovaně.

„Zastoupení hned tří našich kolegů z Oddělení ekologie invazí na tomto prestižním seznamu dokazuje, že ekologie invazí patří mezi nejúspěšnější vědecké obory v České republice a má velký mezinárodní dosah. Petr Pyšek je na seznamu uveden nepřetržitě posledních sedm let, což je téměř polovina doby, po kterou toto oddělení funguje. To svědčí o obrovském nasazení a vysoké odbornosti našich kolegů i zřejmém celospolečenském dopadu tématu. Samozřejmě mě také velmi těší, že téměř třetina všech oceněných českých vědců je z naší instituce,“ říká Jan Wild, ředitel Botanického ústavu AV ČR.

Oddělení ekologie invazí vzniklo v roce 2005 jako důsledek dlouhodobé pozornosti věnované v Botanickém ústavu problematice nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin. Výzkum, probíhá v široké spolupráci s předními zahraničními odborníky, odráží současný stav oboru ve světě a je soustředěn na aktuální, v současné době intenzivně studovaná témata.

Oddělení bylo zapojeno do celoevropských programů sledujících nepůvodní a invazní druhy (podílelo se např. na projektu ALARM a na vzniku databáze DAISIE), stálo u zrodu první celosvětové databáze naturalizovaných rostlin (GloNAF), provozuje databázi nepůvodních rostlin české flóry, studuje teoretické základy invazního procesu a klasifikace zavlečených druhů, zabývá se makroekologickými zákonitostmi rozšíření nepůvodních druhů, principy invazibility stanovišť a příčinami invazního chování druhů. Studuje také jednotlivé významné invazní druhy české flóry. Terénní výzkum je kombinován s experimentálními přístupy a využíváním historických údajů.

 

Petr Pyšek je botanik, ekolog a invazní biolog. Věnuje se problematice nepůvodních, člověkem zavlečených rostlin. V poslední době se nejvíce věnuje výzkumu globálních zákonitostí invazí či významu stanovišť v invazích rostlin, ale zabývá se také biodiverzitou africké savany. Je držitelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění, autorem stovek odborných článků, několika knih a dlouhodobě patří k nejproduktivnějším a mezinárodně nejcitovanějším českým vědcům.

 Jan Pergl, se v Oddělení ekologie invazí zabývá vedle výzkumu invazních rostlin také jeho propojením s praxí. Spolupracuje například s Ministerstvem životního prostředí, zasedá v panelu Evropské a Středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) a působí jako zástupce ČR ve vědeckém fóru Evropské komise pro invazní druhy.

Vojtěch Jarošík (1958–2013) byl jednou z nejvýznamnějších osobností současné české ekologie. Opakované zařazení mezi nejcitovanější světové vědce dokládá, že ohlas na jeho práci zůstává stále vysoký i několik let po jeho smrti. Vojtěch Jarošík působil v Botanickém ústavu na Oddělení ekologie invazí od jeho založení, v letech 2005–2013. Byl významným odborníkem na analýzu dat a zabýval se vlivem fyziologie hmyzu na invazní chování.

Seznam Highly Cited Researchers 2020 zahrnuje tento rok téměř 6 400 nejčastěji citovaných vědců 60 různých národností z 21 výzkumných oblastí. Vznikl na základě analýzy publikací z let 2009 až 2019 podle databáze Web of Science.

Více informací o seznamu Highly Cited Researchers naleznete zde.

 

Kontakt

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Oddělení ekologie invazí
pysek@ibot.cas.cz     

Mgr. Mirka Dvořáková
PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz
+420 602 608 766