Oddělení paleoekologie
logo
Výběr našich nejvýznamnějších článků s krátkým shrnutím naleznete zde.

IMPAKTOVÉ PUBLIKACE

Carter V. A., Bobek P., Moravcová A., Šolcová A., Chiverrell R. C., Clear J. L., Finsinger W., Feurdean A., Tanţău I., Magyari E., Brussel T. & Kuneš P. 2020: The role of climate-fuel feedbacks on Holocene biomass burning in upper-montane Carpathian forests. Global and Planetary Change 193, 1 – 17.  Download from journal

Dreslerová D., Kozáková R., Metlička M., Brychová V., Bobek P., Čišecký Č., Demján P., Lisá L., Pokorná A., Michálek J., Strouhalová B. & Trubač J. 2020: Seeking the meaning of a unique mountain site through a multidisciplinary approach. The Late La Tène site at Sklářské Valley, Šumava Mountains, Czech Republic. Quaternary International 542, 88 – 108. Download from journal

Fajmonová Z. , Hájková P. and Hájek M. 2020: Soil moisture and a legacy of prehistoric human activities have contributed to the extraordinary plant species diversity of grasslands in the White Carpathians. Preslia, 35 – 56. Download from journal

Feurdean A., Vannière B., Finsinger W., Warren D., Connor S. C., Forrest M., Liakka J., Panait A., Werner C., Andrič M., Bobek P., Carter V. A., Davis B., Diaconu A-C., Dietze E., Feeser I., Florescu G., Gałka M., Giesecke T., Jahns S., Jamrichová E., Kajukało K., Kaplan J., Karpińska-Kołaczek M., Kołaczek P., Kuneš P., Kupriyanov D., Lamentowicz M., Lemmen C., Magyari E. K., Marcisz K., Marinova E., Niamir A., Novenko E., Obremska M., Pędziszewska A., Pfeiffer M., Poska A., Rösch M., Słowiński M., Stančikaitė M., Szal M., Święta-Musznicka J., Tanţău I., Theuerkauf M., Tonkov S., Valkó O., Vassiljev J., Veski S., Vincze I., Wacnik A., Wiethold J. & Hickler T. 2020: Fire hazard modulation by long-term dynamics in land cover and dominant forest type in eastern and central Europe. Biogeosciences 17, 1213 – 1230. Download from journal

Goláňová P., Hajnalová M., Lisá L., Milo P., Petr L., Fránková M., Kysela J., Flammer P., Kočárová R. & Barta P. 2020: Investigating the complex story of one ditch — A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLOS ONE 15, 1 – 32. Download from journal

Granai S., Dabkowski J., Hájková P., Naton H.-G. and Brou L. 2020: Holocene palaeoenvironments from the Direndall tufa (Luxembourg) reconstructed from the molluscan succession and stable isotope records. The Holocene 30, 982 – 995. Download from journal

Hájek M., Dítě D., Horsáková V., Mikulášková E., Peterka T., Navrátilová J., Jiménez-Alfaro B., Hájková P., Tichý L., Horsák M. 2020: Towards the pan-European bioindication system: Assessing and testing updated hydrological indicator values for vascular plants and bryophytes in mires. Ecological Indicators 116, 1 – 10. Download from journal

Hájek M., Horsáková V., Hájková P., Coufal R., Dítě D., Němec T. and Horsák M. 2020: Habitat extremity and conservation management stabilise endangered calcareous fens in a changing world. Science of the Total Environment 719, 1 – 13. Download from journal

Hájková P.Jamrichová E.Šolcová A., Frodlová J., Petr L., Dítě D., Hájek M. and Horsák M. 2020: Can relict-rich communities be of an anthropogenic origin? Palaeoecological insight into conservation strategy for endangered Carpathian travertine fens. Quaternary Science Reviews 234, 1 – 13. Download from journal

Horsák M., Limondin-Lozouet N., Granai S., Dabkowski J., Divíšek J. and Hájková P. 2020: Colonisation dynamic and diversity patterns of holocene forest snail fauna across temperate Europe: The imprint of palaeoclimate changes. Quaternary Science Reviews 240 (2020), 1 – 13. Download from journal

Novák P., Willner W., Zukal D., Kollár J., Roleček J., Świerkosz K., Ewald J., Wohlgemuth T., Csiky J., Onyshchenko V. & Chytrý M. 2020: Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia 92, 1 – 34. Download from journal

Peterka T., Syrovátka V., Dítě D., Hájková P., Hrubanová M., Jiroušek M., Plesková Z., Singh P., Šímová A., Šmerdová E. & Hájek M. 2020: Is variable plot size a serious constraint in broad-scale vegetation studies? A case study on fens. Applied Vegetation Science 31, 594 – 605. Download from journal

Roleček J. & Řepka R. 2020: Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management 472, 1 – 7. Download from journal

Roleček J.Svitavská Svobodová H.Jamrichová E.Dudová L.Hájková P., Kletetschka G., Kuneš P. & Abraham V. 2020: Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic. Preslia 92, 87 – 114. Download from journal

Schafstall N., Whitehouse N., Kuosmanen N., Svitavská-Svobodová H., Saulnier M., Chiverrell R. C., Fleischer P., Kuneš P. & Clear J. L. 2020: Changes in species composition and diversity of a montane beetle community over the last last millennium in High Tatras, Slovakia: Implications for forest conservation and management. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 555, 1 – 11. Download from journal

Šolcová A.Jamrichová E., Horsák M., Pařil P., Petr L., Heiri O., Květoň J., Křížek M., Hartvich F., Hájek M. and Hájková P., 2020: Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe). Quaternary Science Reviews 230, 1 – 16. Download from journal

Wiezik M., Petr L., Jankovská V.Hájková P.Jamrichová E., Hrivnák R., Korená Hillayová M., Jarčuška B., Máliš F. and Hájek M. 2020: Western-Carpathian mountain spruce woodlands at their southern margin: natural or anthropogenic origin? Preslia 92, 115 – 135. Download from journal

Wiezik M., Jamrichová E.Hájková P. Hrivnák R., Máliš F., Petr L., Jankovská V., Čierniková M. & Hájek M. 2020: The Last Glacial and Holocene history of mountain woodlands in the southern part of the Western Carpathians, with emphasis on the spread of Fagus sylvaticaPalynology 44, 709 – 722. Download from journal

OSTATNÍ PUBLIKACE, POPULARIZACE A KNIHY

Adámek M. & Bobek P. 2020: Oheň v naší krajině. Živa 68, 222 – 224

Dřevojan P., Hájková P., Hradílek Z., Kosorínová M., Lukáč M. and Palice Z. 2020: Zajímavé bryofloristické nálezy XXXIII. Bryonora 65, 28 – 31.

Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K.  , Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R. , Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2020: Červený seznam biotopů České republiky. Příroda 1 – 172.

Fránková M.  2020: Rozhovor s RNDr. Petrem Marvanem, CSc. Botanika 2020, 5 – 7.

Hájková P.  2020: Víme, kolik bylo smrku v našich lesích před intenzifikací hospodaření? Botanika 8, 2 – 4.

Peterka T., Hájková P., Mikulášková E., Aunina L., Dítě D., Pawlikowski P., Štechová T. and Hájek M. 2020: Vegetation affinity of the moss species Meesia triquetra, Paludella squarrosa, Pseudocalliergon trifarium and Scorpidium scorpioides across European regions. Nova Hedwigia 150, 133 – 158.