Oddělení paleoekologie
logo

O nás

Oddělení paleoekologie se zabývá výzkumem dlouhodobé dynamiky vegetace a přírodního prostředí. Zaměřujeme se zejména na období pozdní doby ledové a holocénu, tedy posledních 15 tisíc let. Využíváme komplexní paleoekologický přístup zahrnující více typů analýz (multi-proxy). Náš tým tvoří paleoekologové specializovaní na analýzu pylu a nepylových objektů, makroskopických zbytků rostlin, uhlíků, rozsivek a fytolitů. Tyto objekty nacházíme nejčastěji v organických sedimentech – unikátních přírodních archivech. Zároveň disponujeme rozsáhlým souborem dat z monitoringu současného pylového spadu, který využíváme pro přesnější interpretaci fosilního pylového záznamu. Vzorky určené k analýzám jsou připravovány v našich laboratořích. Při determinaci využíváme naše sbírky pylů a semen jako srovnávací materiál.

Paleoekologický výzkum má na Botanickém ústavu nepřetržitou šedesátiletou tradici. Jako samostatné oddělení fungujeme až od roku 2021 na pracovištích v Brně a Průhonicích. Náš interdisciplinární výzkum je zaměřen i na propojení paleoekologických záznamů s údaji o recentních ekosystémech, přičemž spolupracujeme zejména s Oddělením vegetační ekologie (BÚ AV ČR), Ústavem botaniky a zoologie PřF MU a Katedrou botaniky PřF UK. Mezioborovou spolupráce rozvíjíme rovněž s archeology a historiky z univerzit i Akademie věd.

Aktuality

Instruktáž k editaci nového webu

Minulý týden proběhlo setkání nad textovým editorem VS Code, ve kterém budeme provádět úpravy nového webu. Lenka nám vše pečlivě vysvětluje. Více zde

Dny elektronové mikroskopie

Letos jsme se poprvé zapojili do Dnů elektronové mikroskopie, které každoročně probíhají v Mekce elektronové mikroskopie – Brně. Více zde

Vlasta Jankovská osmdesátiletá

Dne 11. dubna letošního roku oslavila významné životní jubileum naše skvělá a inspirativní kolegyně, paleoekoložka RNDr. Vlasta Jankovská, CSc. Více zde

Milá Vlasto, srdečně Ti blahopřejeme k Tvým kulatinám a přejeme Ti stejně neutuchající elán, sílu a optimismus jako doposud, spoustu osobních i pracovních radostí, a hlavně pevné zdraví!

Vývoj diverzity rostlin od konce doby ledové

Vědci Oddělení paleoekologie jako první kvantifikují regionální rozdíly v diverzitě rostlin od konce doby ledové aneb náš nový článek Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Více zde