Prostředí S+; (17. 10. 2005)

Explorace dat; (9. 11. 2005)

Regrese I; (7. 12. 2005)

Regrese II; (7. 12. 2005)

ANOVA I; (15. 12. 2005)

ANOVA II; (4. 1. 2006)

ANOVA III; (19. 1. 2005)

Frekvenční data a logistická regrese; (29. 1. 2009)

Zobecněné lineární modely; (12. 1. 2006)

ipomopsis(ANCOVA) island glex26 clusters sexratio (data pocházejí z knihy Crawley 2002)