Filter

   

Publications
Láníková D. 2009: XDE04 Chaerophylletum aurei Oberdorfer 1957. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 357 - 360
Láníková D. 2009: XDE06 Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 363 - 365
Láníková D. 2009: XDE07 Oenothero biennis-Helianthetum tuberosi de Bolós et al. 1988. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 365 - 368
Láníková D. 2009: XDE08 Urtico dioicae-Heracleetum mantegazziani Klauck 1988. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 368 - 370
Láníková D. 2009: XDE09 Asteretum lanceolati Holzner et al. 1978. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 370 - 372
Láníková D. 2009: XDE10 Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 373 - 375
Láníková D. & Lososová Z. 2009: Rocks and walls: natural versus secondary habitats. Folia Geobotanica 44, 263 - 280
Láníková D. & Lososová Z. 2009: XAA04 Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberdorfer 1954 corr. Mucina in Mucina et al. 1993. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 54 - 56
Láníková D. & Lososová Z. 2009: XCC04 Cardarietum drabae Tímár 1950. (-.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 267 - 269
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972. (XDA03 Calystegio sepium-Impatientetum glanduliferae Hilbig 1972. In: Chytrý M. (ed) Vegetation of the Czech Republic. 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation, Academia, Praha.) In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 301 - 303
Láníková D. & Šumberová K. 2009: XDE05 Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937. (XDE05 Chaerophylletum bulbosi Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed) Vegetation of the Czech Republic. 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation, Academia, Praha.) In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 360 - 363
Lososová Z. & Láníková D. 2009: XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927. (XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 202 - 205
Novák P. & Roleček J. 2009: Staphylea pinnata L. (Staphylea pinnata L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 305 - 306
Pelánková B. & Chytrý M. 2009: Surface pollen-vegetation relationships in the forest-steppe, taiga and tundra landscapes of the Russian Altai Mountains. Review of Palaeobotany and Palynology 157, 253 - 265
Řehořek V., Danihelka J., Chytrý M., Lániková D. & Lososová Z. 2009: Stachys setifera C. A. Mey. (Stachys setifera C. A. Mey.) Zprávy České botanické společnosti 44, 304 - 305
Roleček J. 2009: Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. (The Velký Kosíř Hill Near Prostějov – An Important Landmark in Distribution of Thermophilous Oak Forests in Moravia.) Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 2009, 7 - 14
Roleček J., Tichý L., Zelený D. & Chytrý M. 2009: Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science 20, 596 - 602
Rybníček K. & Rybníčková E. 2009: Precultural vegetation in the western foothills of the Kremnické vrchy Mts in central Slovakia and its transformations by man. Preslia 81, 423 - 437
Sekulová L. & Hájek M. 2009: Diversity of subalpine and alpine vegetation of the eastern part of the Nízke Tatry Mts in Slovakia: major types and environmental gradients. Biologia 64, 908 - 918
Šmarda P., Danihelka J. & Foggi B. 2009: Taxonomic and nomenclatural notes on Festuca pannonica, F. valesiaca and F. pseudodalmatica (Poaceae). Taxon 58, 271 - 276