Filter

   

Publications
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Rýha zanechaná Gouldem. Vesmír 82, 525 - 525
2002: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. (Synanthrophic flora of selected villages in the Kokořínsko Protected Landscape Area). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171–183.
2002: Mandák B. & Pyšek P. (2002): Reynoutria, křídlatka. – In: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.), Klíč ke květeně České republiky, p. 201–202, Academia, Praha.
2002: Mandák B. (2002): Atriplex, lebeda. – In: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.), Klíč ke květeně České republiky, p. 181–183, Academia, Praha.
2002: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biological Conservation, 104, 13-24 (2002).
2002: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biological Conservation, 104, 13-24 (2002).
2002: Pyšek, P. - Kučera, T. - Jarošík, V. Plant species richness of nature reserves: the interplay of area, climate and habitat in a central European landscape. Global Ecology and Biogeography, 11, 279-289 (2002).
2002: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74, 97-186 (2002).
2001: 147. Pyšek P., Prach K., Müllerová J. & Joyce C.B. (2001): The role of vegetation succession in ecosystem restoration: Introduction. – Appl. Veget. Sci. 4: 1–4. [1].
2001: 27. Bímová K. & Mandák B. (2001): Nová jihočeská lokalita vstavače osmahlého (Orchis ustulata). – Roezliana 30: 41–42.
2001: Bímová K., Mandák B. & Pyšek P. (2001): Experimental control of Reynoutria congeners: a comparative study of a hybrid and its parents. – In: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L. & Wade M. (eds.), Plant invasions: Species ecology and ecosystem m.
2001: Bímová, K. - Mandák, B. - Pyšek, P. Experimental control of Reynoutria congeners: a comparative study of a hybrid and its parents. In: Plant invasions: Species ecology and ecosystem management. - (Ed. Brundu, G.; Brock, J.; Camarda, I.; Child, L.; Wad.
2001: Mandák B. & Bímová K. (2001): Nový druh jihoafrického starčku v České republice – Senecio inaequidens (A new species of the South African ragwort in the Czech Republic – Senecio inaequidens). – Zpr. Čes. Bot. Společ, Praha, 36: 29–36.
2001: Mandák B. & Prach K. (2001): Cycloloma atriplicifolia – a new adventive species for Hungary. – Preslia, Praha, 73: 153–160.
2001: Mandák, B. - Pyšek, P. Fruit dispersal and seed banks in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy. Journal of Ecology, 89, [-] 159-165 (2001).
2001: Mandák, B. - Pyšek, P. The effects of light quality, nitrate concentration and presence of bracteoles on germination of different fruit types in the heterocarpous Atriplex sagittata. Journal of Ecology, 89, [-] 149-158 (2001).
2001: Prach, K. - Bartha, S. - Joyce, C. B. - Pyšek, P. - van Diggelen, R. - Wiegleb, G. Prach, K. - Bartha, S. - Joyce, C. B. - Pyšek, P. - van Diggelen, R. - Wiegleb, G. The role of spontaneous vegetation succession in ecosystem restoration: A perspective.
2001: Prach, K. - Pyšek, P. - Bastl, M. Spontaneous vegetation succession in human-disturbed habitats: A pattern across seres. Spontaneous vegetation succession in human-disturbed habitats: A pattern across seres. Applied Vegetation Science, 4, 83-88 (2001).
2001: Prach, K. - Pyšek, P. Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats: experience from Central Europe. Ecological Engineering, 17, 55-62 (2001).
2001: Pyšek P., Mandák B., Francírková T. & Prach K. (2001): Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: a field test of historical records. – In: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L. & Wade M. (eds.), Plant invasions: Species eco.