Filter

   

Publications
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (.) Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168
Pecháčková S., Albrechtová M., Hadincová V., Krahulec F. & Herben T. 2003: Horizontal and vertical distribution of root absorption zones of four common grass species in a mountain grassland. New Phytologist 161, 303 - 312
Prach K. & Pyšek P. 2003: Jaké vlastnosti podmiňují expanzívní chování autochtonních druhů? Zprávy České botanické společnosti 38, 27 - 36
Pyšek A. & Pyšek P. 2003: Poznámky k ruderální vegetaci vesnic Českého středohoří. Severočeskou přírodou 35, 19 - 30
Pyšek P. 2003: How reliable are data on alien species in Flora Europaea? Flora 198, 499 - 507
Pyšek P., Kubát K. & Prach K. 2003: Předmluva: apofytizace krajiny jako přirozený proces? Zprávy České botanické společnosti 38, 2 - 4
Pyšek P., Kubát K. & Prach K. (eds.) 2003: Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Zprávy České botanické společnosti 38, 1 - 119
Soukupová L. 2003: 3.4 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe. In: Bragg O. (ed.) Sharing expertise for the conservation of peatlands in central and eastern Europe.Department of Geography, University if Dundee, 56 - 60
Soukupová L. 2003: 4.2 Czech Republic (Czechia). - In Bragg O. and Lindsay R. (eds.) Strategy and action plan for mire and peatland conservation in Central Europe. Wetlands International, 34 - 38
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 1. Vesmír 82, 584 - 584
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Evoluce bez adaptací 2. Vesmír 82, 644 - 644
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Morfologická transformace a ontogeneze. Vesmír 82, 524 - 524
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2003: Rýha zanechaná Gouldem. Vesmír 82, 525 - 525
2002: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. (Synanthrophic flora of selected villages in the Kokořínsko Protected Landscape Area). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171–183.
2002: Mandák B. & Pyšek P. (2002): Reynoutria, křídlatka. – In: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.), Klíč ke květeně České republiky, p. 201–202, Academia, Praha.
2002: Mandák B. (2002): Atriplex, lebeda. – In: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.), Klíč ke květeně České republiky, p. 181–183, Academia, Praha.
2002: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biological Conservation, 104, 13-24 (2002).
2002: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Patterns of invasion in temperate nature reserves. Biological Conservation, 104, 13-24 (2002).
2002: Pyšek, P. - Kučera, T. - Jarošík, V. Plant species richness of nature reserves: the interplay of area, climate and habitat in a central European landscape. Global Ecology and Biogeography, 11, 279-289 (2002).
2002: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74, 97-186 (2002).