Filter

   

Publications
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646
Wildová R. 2004: Below-ground spatial pattern of rhizomes in a grassland community and its relevance to above-ground spatial pattern. Plant Ecology 174, 319 - 336
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2004: Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 1 - 296
2003: Child, L. F. - Brock, J. H. - Brundu, G. - Prach, K. - Pyšek, P. - Wade, P. M. - Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. Leiden, Backhuys Publishers 2003. - 457 s.
2003: Chocholoušková, Z. - Pyšek, P. Changes in composition and structure of urban flora over 120 years: a case study of the city of Plzeň. Flora, 198, 366-376 (2003).
2003: Mandák B. (2003): Distribution of four Atriplex species with different degrees of invasiveness in the Czech Republic. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats.
2003: Mandák B. (2003): Germination requirements of invasive and non-invasive Atriplex species: a comparative study. – Flora 198: 45–54.
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. I. Druhy sekce Dichosperma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Dichosperma). – Zpr. Čes. Bot. Společ.
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Sclerocalymma). – Zpr. Čes. Bot. Sp.
2003: Mandák, B. - Pyšek, P. - Lysák, M. - Suda, J. - Krahulcová, A. - Bímová, K. Variation in DNA-ploidy levels in Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany, 92, 265-272 (2003).
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Martínková, J. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characterictics. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Pyšek, A. Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries. Preslia, 75, 263-270 (2003).
2003: Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2003): Alien flora of the Czech Republic, its composition, structure and history. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats a.
2003: Pyšek, A. - Pyšek, P. - Jarošík, V. - Hájek, M. Diversity of native and alien plant species on rubbish dumps: effects of dump age, environmental factors and toxicity. Diversity and Distribution, 9, 177-189 (2003).
2003: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Inclusion of native and alien species in temperate nature reserves: an historical study from Central Europe. Conservation Biology, 17 [5] 1414-1424 (2003).
2003: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. - Jarošík, V. Czech alien flora and the historical pattern of its formation: what came first to Central Europe? Oecologia, 135, 122-130 (2003).
2003: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. Alien flora of the Czech Republic, its composition, structure and history. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.; Wade, P.
Child L., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.) 2003: Plant invasions: Ecological threats and management solutions. Backhuys Publishers, Leiden. [xii + 457 pp.]. Backhuys Publishers, Leiden, 1 - 469
Herben T., Krahulec F, Hadincová V., Pecháčková S. & Wildová R 2003: Year-to-year variation in plant competition in a mountain grassland. Journal of Ecology 91, 103 - 113
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství.