Filter

   

Publications
Pyšek P. & Sádlo J. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 2. Invazní rostliny: jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85
Pyšek P., Chocholoušková Z., Pyšek A., Jarošík V., Chytrý M. & Tichý L. 2004: Trends in species diversity and composition of urban vegetation over three decades. Journal of Vegetation Science 15, 781 - 788
Pyšek P., Richardson D. M. & Williamson M. 2004: Predicting and explaining plant invasions through analysis of source area floras: some critical considerations. Diversity and Distributions 10, 179 - 187
Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G. & Kirschner J. 2004: Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53, 131 - 143
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. (Changes in radiation conditions in plant neighbourhood.) Živa 5, 201 - 203
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. (Plant response to changes in radiation environement.) Živa 6, 251 - 253
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646
Wildová R. 2004: Below-ground spatial pattern of rhizomes in a grassland community and its relevance to above-ground spatial pattern. Plant Ecology 174, 319 - 336
Zrzavý J., Storch D. & Mihulka S. 2004: Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 1 - 296
2003: Child, L. F. - Brock, J. H. - Brundu, G. - Prach, K. - Pyšek, P. - Wade, P. M. - Williamson, M. Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. Leiden, Backhuys Publishers 2003. - 457 s.
2003: Chocholoušková, Z. - Pyšek, P. Changes in composition and structure of urban flora over 120 years: a case study of the city of Plzeň. Flora, 198, 366-376 (2003).
2003: Mandák B. (2003): Distribution of four Atriplex species with different degrees of invasiveness in the Czech Republic. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats.
2003: Mandák B. (2003): Germination requirements of invasive and non-invasive Atriplex species: a comparative study. – Flora 198: 45–54.
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. I. Druhy sekce Dichosperma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Dichosperma). – Zpr. Čes. Bot. Společ.
2003: Mandák B. (2003): Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (Geographical distribution of selected Atriplex species in the Czech Republic. II. Species of sect. Sclerocalymma). – Zpr. Čes. Bot. Sp.
2003: Mandák, B. - Pyšek, P. - Lysák, M. - Suda, J. - Krahulcová, A. - Bímová, K. Variation in DNA-ploidy levels in Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany, 92, 265-272 (2003).
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Martínková, J. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characterictics. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Pyšek, A. Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries. Preslia, 75, 263-270 (2003).