Filter

   

Publications
Roleček J. 2013: Teplomilné doubravy (Quercetea pubescentis). (Thermophilous oak forests.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4., Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 296 - 301
Roleček J. 2013: Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris. (.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4., Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 359 - 362
Roleček J. 2013: Viscario vulgaris-Quercetum petraeae. (.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4., Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 356 - 359
Roleček J., Roleček J. & Novák P. 2013: Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku. (Peripheral site of thermophilous oak forests at Střemošická stráň Nature Reserve (Eastern Bohemia, Czech Republic).) Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie 20, 165 - 174
Roubíčková A., Mudrák O. & Frouz J. 2013: Soil Fauna Plant Interactions during Succession at Post-mining Sites. In: Frouz J. (ed.) Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites. Taylor & Francis CRC Press, 250 - 264
Rybníček O. & Obstová B. 2013: Novinka pro pylové alergiky. (News for people with pollen allergy.) Alergie, Astma, Bronchitida 16, 22 - 25
Rydlová J., Püschel D., Janoušková M. & Vosátka M. 2013: Interactions of Plants with Arbuscular Mycorrhizal Fungi during Ecosystem Development at Post Mining Sites in Most Coal Basin (Czech Republic). In: Frouz J. (ed.) Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 153 - 171
Sádlo J. 2013: Tu krásu nelze popsat slovy. - Ubránit se invazi paulovnie plstnaté dokážeme. Ale chceme to? (Indescribable beuaty - We are able to stop the invasion of Paulownia tomentosa. But do we want it?) Vesmír 92, 340 - 342
Sádlo J. & Chytrý M. 2013: KBA Prunion fruticosae Tuxen 1952 Nízké stepní křoviny. (KBA Prunion fruticosae Tuxen 1952 Low xeric shrub.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, ISBN 978-80-200-2299-8, 80 - 84
Sádlo J. & Chytrý M. 2013: KBB Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tuxen 1952 Mezofilní a suché křoviny nelesního prostředí. (KBB Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tuxen 1952 Mesic and dry shrub of open land.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 87 - 112
Sádlo J. & Chytrý M. 2013: KBC Sambuco-Salicion capreae Tuxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 Mezofilní křoviny pasek, lesních světlin a narušovaných stanovišť. (KBC Sambuco-Salicion capreae Tuxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 Mesic shrub of forest clearings.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, ISBN 978-80-200-2299-8, 112 - 124
Sádlo J. & Chytrý M. 2013: KBD Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013 all nova hoc loco. (KBD Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013 all nova hoc loco Nitrophilous shrub of ruderal habitats.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 128 - 136
Sádlo J. & Chytrý M. 2013: LFA01 Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 Bazifilní kontinentální bory. (LFA01 Festuco-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 Baziphilous continental pine forests.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 385 - 389
Sádlo J., Chytrý M., Vítková M., Petřík P., Kolbek J. & Neuhäuslová Z. 2013: Mezofilní a suché křoviny a akátiny. (Mesic and xeric scrub and Robinia groves.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 73 - 80
Samková V. & Kaplan Z. 2013: Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. (.) Východočeský botanický zpravodaj 13, 13 - 18
Sant´Anna C.L., Kaštovský J., Hentschke G.S. & Komárek J. 2013: Phenotypic studies on terrestrial stigonematacean Cyanobacteria from the Atlantic Rainforest, Sao Paulo State, Brazil. Phytotaxa 89, 1 - 23
Sebek P., Altman J., Platek M. & Cizek L. 2013: Is Active Management the Key to the Conservation of Saproxylic Biodiversity? Pollarding Promotes the Formation of Tree Hollows. PLOS ONE 8, 1 - 6
Seiler U., Wild J. & Csaplovics E. 2013: Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v Českosaském Švýcarsku. Rhombos Verlag, 1 - 440
Sekerka P. 2013: Árónovité rostliny vhodné pro zahrady - I. díl. Vodní a bahenní árónovité. (Aroids plants suitable for gardens - Part I. Aquatic Aroids.) Zahradnictví 12, 34 - 35
Sekerka P. 2013: Árónovité rostliny vhodné pro zahrady - II. díl. Hlíznaté áronovité. (Aroids plants suitable for gardens - Part I. Aquatic Aroids.) Zahradnictví 12, 32 - 35