Filter

   

Publications
Samková V. & Kaplan Z. 2013: Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. (.) Východočeský botanický zpravodaj 13, 13 - 18
Sant´Anna C.L., Kaštovský J., Hentschke G.S. & Komárek J. 2013: Phenotypic studies on terrestrial stigonematacean Cyanobacteria from the Atlantic Rainforest, Sao Paulo State, Brazil. Phytotaxa 89, 1 - 23
Sebek P., Altman J., Platek M. & Cizek L. 2013: Is Active Management the Key to the Conservation of Saproxylic Biodiversity? Pollarding Promotes the Formation of Tree Hollows. PLOS ONE 8, 1 - 6
Seiler U., Wild J. & Csaplovics E. 2013: Historische Waldentwicklung in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz Historický vývoj lesa v Českosaském Švýcarsku. Rhombos Verlag, 1 - 440
Sekerka P. 2013: Árónovité rostliny vhodné pro zahrady - I. díl. Vodní a bahenní árónovité. (Aroids plants suitable for gardens - Part I. Aquatic Aroids.) Zahradnictví 12, 34 - 35
Sekerka P. 2013: Árónovité rostliny vhodné pro zahrady - II. díl. Hlíznaté áronovité. (Aroids plants suitable for gardens - Part I. Aquatic Aroids.) Zahradnictví 12, 32 - 35
Sekerka P. 2013: Helleborus - zajímavé a perspektivní zahradní rostliny. (Helleborus - interesting and perspective garden plants.) Zahradnictví 12, 28 - 29
Sekerka P. 2013: Příbuzenstvo vilínů. (Relatives of Witch Hazel.) Zahradnictví 12, 32 - 33
Sekerka P. 2013: Stálezelené a poloopadavé kaliny. (Evergreen and semievergreen snowball (Viburnum).) Zahradnictví 12, 48 - 51
Sekerka P. 2013: Zlatice - nenáročná dřevina sídelní zeleně. (Forsythia - modestly grown shrub for residential green.) Zahradnictví 12, 28 - 31
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z., Macháčková M., Žlebčík J. & Polesný V. 2013: Průvodce po sbírkách Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi. (Guide to collections of Průhonice Botanical Gardens on Chotobuz.) Botanický ústav AV ČR, 1 - 68
Sekerka P., Caspers Z. & Blažek M. 2013: Historické a staré odrůdy a jejich konzervace v Průhonické botanické zahradě. (Historical and old varieties and their conservation in Průhonice Botanical Garden.) Botanika 2013, 15 - 15
Sekerka P., Macháčková M., Caspers Z. & Blažek M. 2013: Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR. (Beardless irises, their garden groups and breeding in the Czech Republic.) In: Papoušková L. (ed.) Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin, VÚRV, v.v.i., Praha 2013 2013, 54 - 58
Sekulová L., Hájek M. & Syrovátka V. 2013: Vegetation-environment relationships in alpine mires of the West Carpathians and the Alps. Journal of Vegetation Science 24, 1118 - 1128
Shukla S.P., Kvíderová J., Tříska J. & Elster J. 2013: Chlorella mirabilis as a potential species for biomass production in low-temperature environment. Frontiers in Microbiology 4, 1 - 12
Simberloff D., Martin J.-L., Genovesi P., Maris V., Wardle D. A., Aronson J., Courchamp F., Galil B., García-Berthou E., Pascal M., Pyšek P., Sousa R., Tabacchi E. & Vilà M. 2013: Impacts of biological invasions: what´s what and the way forward. Trends in Ecology and Evolution 28, 58 - 66
Singh P., Singh S.S., Elster J. & Mishra A.K. 2013: Molecular phylogeny, population genetics, and evolution of heterocystous cyanobacteria using nifH gene sequences. Protoplasma 250, 751 - 764
Škaloud P., Nedbalová L., Elster J. & Komárek J. 2013: A curious occurrence of Hazenia broadyi spec. nova in Antarctica and the review of the genus Hazenia (Ulotrichales, Chlorophyceae). Polar Biology 36, 1281 - 1291
Skálová H. 2013: Dynamika horských luk. (Dynamic of mountain grasslands.) Botanika 1, 4 - 4
Skálová H. 2013: Proč se u nás netýkavka žláznatá tak úspěšně šíří. (Why is expansion of Impatiens glandulifera successful.) Botanika 1, 7 - 7