Filter

   

Publications
Petřík P. 2013: KBC02. Rubetum idaei Kaiser 1962. Maliníkové křoviny. (Rubus idaeus shrub.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 115 - 118
Petřík P. & Hédl R. 2013: Odpověď rostlin opadavých lesů na globální změny prostředí. (Response of the plants of the broadleaved forests on the global climate changes.) Botanika 1, 3 - 3
Petřík P. & Neuhäuslová Z. 2013: KBC03. Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957. Pasekové křoviny s bezem červeným. (Clearing shrubs with Red Elderberry.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 118 - 120
Pichrtová M., Remias D., Lewis L. A. & Holzinger A. 2013: Changes in phenolic compounds and cellular ultrastructure of Arctic and Antarctic strains of Zygnema (Zygnematophyceae, Streptophyta) after exposure to experimentally enhanced UV to PAR ratio. Microbial Ecology 65, 68 - 83
Pidek I. A., Svitavska-Svobodova H., Van der Knaap W. O. & Magyari E. 2013: Pollen percentage thresholds of Abies alba based on 13-year annual records of pollen deposition in modified Tauber traps: perspectives of application to fossil situations. Review of Palaeobotany and Palynology 195, 26 - 36
Píšová S., Šumberová K. & Hroudová Z. 2013: Lindernia procumbens (Krock.) Borbás. (Lindernia procumbens (Krock.) Borbás.) Zprávy České botanické společnosti 48, 97 - 98
Plačková I. 2013: Co všechno nám mohou říci enzymy. (What can be detected by enzyme.) Botanika 1, 14 - 14
Ponert J., Figura T., Vosolsobě S., Lipavská H., Vohník M. & Jersáková J. 2013: Asymbiotic germination of mature seeds and protocorm development of Pseudorchis albida (Orchidaceae) are inhibited by nitrates even at extremely low concentrations. Botany-Botanique 91, 662 - 670
Poulíčková A., Hájková P., Kintrová K., Batková R., Czudková M. & Hájek M. 2013: Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. Environmental Pollution 179, 201 - 209
Prach K. 2013: Dvě desetiletí sporů o Šumavu. (Two decades of discussion about the Šumava National Park.) Živa 61, 102 - 102
Prach K. 2013: Vegetation development in central European coal mining sites. In: Frouz J. (ed.) Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 38 - 52
Prach K., Jongepierová I. & Řehounková K. 2013: Large-scale restoration of dry grasslands on ex-arable land using a regional seed mixture: establishment of target species. Restoration Ecology 21, 33 - 39
Prach K., Lencová K., Řehounková K., Dvořáková H. , Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Novák J. & Trnková R. 2013: Spontaneous vegetation succession at different central European mining sites: a comparison across seres. Environmental Science and Pollution Research 20, 7680 - 7685
Prančl J. 2013: Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. II. C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. × vigens. (The genus Callitriche (water-starwort) in the Czech Republic. II. C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. × vigens.) Zprávy České botanické společnosti 48, 179 - 262
Prančl J. 2013: Rod hvězdoš - nenápadné vodní rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií. (Water-starworts: Inconspicuous Aquatic Plants with Strikingly Diverse Reproductive Strategies.) Živa 61, 14 - 18
Přibyl P. 2013: Light is a crucial signal for zoosporogenesis and gametogenesis in some green microalgae. European Journal of Phycology 48, 106 - 115
Přibyl P., Cepák V. & Zachleder V. 2013: Production of lipids and formation and mobilization of lipid bodies in Chlorella vulgaris. Journal of Applied Phycology 25, 545 - 553
Pushkareva E. & Elster J. 2013: Biodiversity and ecological classification of cryptogamic soil crusts in the vicinity of Petunia Bay, Svalbard. Czech Polar Reports 3, 7 - 18
Pyšek P., Genovesi P., Pergl J., Monaco A. & Wild J. 2013: Plant invasions of protected areas in Europe: an old continent facing new problems. In: Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M. & Genovesi P. (eds), Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges, Springer, Dordrecht, 209 - 240
Pyšek P., Hájek M. & Kaplan Z. 2013: Oligotrophic wetlands: history, recent variability and restoration. Preslia 85, 209 - 420