Filter

   

Publications
Hájková P., Jamrichová E., Horsák M. & Hájek M. 2013: Holocene history of a Cladium mariscus-dominated calcareous fen in Slovakia: vegetation stability and landscape development. Preslia 85, 289 - 315
Hauer T., Bohunická M. & Mühlsteinová R. 2013: Calochaete gen. nov. (Cyanobacteria, Nostocales), a new cyanobacterial type from the "páramo" zone in Costa Rica. Phytotaxa 109, 36 - 44
Hédl R. 2013: LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959. (LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 245 - 249
Hédl R. 2013: LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935. (LBC02 Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 249 - 254
Hédl R. 2013: LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957. (LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 254 - 256
Hédl R. 2013: LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002. (LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 256 - 259
Hédl R. 2013: LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952. (LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952.) Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 4 Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 289 - 292
Hédl R. & Petřík P. 2013: Čtvrtý, závěrečný díl monografie Vegetace České republiky spatří zakrátko světlo světa. (The fourth and final part of the Monograph Vegetation of the Czech Republic will be published soon.) Botanika 1, 17 - 17
Hejda M. 2013: Do species differ in their ability to coexist with the dominant alien Lupinus polyphyllus? A comparison between two distinct invaded ranges and a native range. Neobiota 17, 39 - 55
Hejda M. 2013: Do species of invaded communities differ in their vulnerability to being eliminated by the dominant alien plants? Biological Invasions 15, 1989 - 1999
Hejda M. & de Bello F. 2013: Impact of plant invasions on functional diversity in the vegetation of Central Europe. Journal of Vegetation Science 24, 890 - 897
Herben T., Březina S., Hadincová V., Krahulec K. & Skálová H. 2013: Mutual replacement of species in space in a grassland community: is there an evidence for functional complementarity of replacement groups? Oikos 122, 111 - 121
Herben T., Nováková Z. & Klimešová J. 2013: Comparing functional diversity in traits and demography of Central European vegetation. Journal of Vegetation Science 24, 910 - 920
Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E. 2013: Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. Preslia 85, 369 - 388
Hindák F., Kvíderová J. & Lukavský J. 2013: Growth characteristics of selected thermophilic strains of cyanobacteria using crossed gradients of temperature and light. Biologia 68, 830 - 837
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. 2013: Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15, 293 - 303
Holba M., Došek M., Škorvan O., Matysíková J., Plotěný K. & Maršálek B. 2013: Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost? (Phosphorus recycling - need or urgency.) In: Růžičková I., Fuka T. & Wanner J. (eds.) Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, Tribun EU, Brno, 335 - 338
Holba M., Matysíková J., Došek M., Jančula D., Mikula P., Maršálek B., Maršálková E., Babica P., Novák P., Šišková K., Zbořil R. & Kejvalová K. 2013: Dočištění a hygienizace komunálního odtoku z ČOV pomocí směsi železanů/železičnanů a nanočástic nulamocného železa. (Advanced technologies for tertiary treatment of the municipal wastewater treatment plants with ferrates and zerovalent iron nanoparticles.) Vodní hospodářství 63, 144 - 149
Holub P., Fabšičová M. , Tůma I., Záhora J. & Fiala K. 2013: Effects of artificially varying amounts of rainfall on two semi-natural grassland types. Journal of Vegetation Science 24, 518 - 529
Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskydy 6, 33 - 42