Filter

   

Publications
Eliášová A. & Münzbergová Z. 2017: Factors influencing distribution and local coexistence of diploids and tetraploids of Vicia cracca: inferences from a common garden experiment. Journal of Plant Research 130, 677 - 687
Elster J., Margesin R., Wagner D. & Häggblom M. 2017: Polar and Alpine Microbiology - Earth's Cryobiosphere. FEMS Microbiology Ecology 93, 1 - 4
Erenpreisa J., Salmiņa K., Belyayev A., Inashkina I. & Cragg M. S. 2017: Survival at the Brink: Chromatin Autophagy of Tumor Cells in Response to Genotoxic Challenge. In: Hayat M. A. (ed): Autophagy: Cancer, other pathologies, inflammation, immunity, infection, and aging. Vol. 12. William Andrew Publishing, 275 - 294
Essl F., Hulme P. E., Jeschke J. M., Keller R., Pyšek P., Richardson D. M., Saul W.-C., Bacher S., Dullinger S., Estévez R., Kueffer C., Roy H. E., Seebens H. & Rabitsch W. 2017: Scientific and normative foundations for the valuation of alien species impacts: thirteen core principles. BioScience 67, 166 - 178
Fabšičová M., Fránková M. & Šumberová K. 2017: Citizen science neboli zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu na příkladu sledování a ochrany vodních zdrojů. (Citizen science – participation of public in scientific research as exemplified by monitoring and protection of water resources.) Botanika 5, 22 - 23
Florianová A. & Münzbergová Z. 2017: Invasive Impatiens parviflora has negative impact on native vegetation in oak-hornbeam forests. Flora 226, 10 - 16
Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M., Genovesi P. & MacFadyen S. 2017: Plant invasion science in protected areas: progress and priorities. Biological Invasions 19, 1353 - 1378
Fránková M., Šumberová K., Potužák J. & Vild O. 2017: The role of plant substrate type in shaping the composition and diversity of epiphytic diatom assemblages in a eutrophic reservoir. Fundamental and Applied Limnology 189, 117 - 135
Giarrizzo E., Burrascano S., Chiti T., de Bello F., Lepš J., Zavattero L. & Blasi C. 2017: Re-visiting historical semi-natural grasslands in the Apennines to assess patterns of changes in species composition and functional traits. Applied Vegetation Science 20, 247 - 258
Gioria M. & Pyšek P. 2017: Early bird catches the worm: germination as a critical step in plant invasion. Biological Invasions 19, 1055 - 1080
Goecke F., Vítová M., Lukavský J., Nedbalová L., Řezanka T. & Zachleder V. 2017: Effects of rare earth elements on growth rate, lipids, fatty acids and pigments in microalgae. Phycological research 65, 226 - 234
Groom Q. J., Adriaens T., Desmet P., Simpson A., De Wever A., Bazos I., Cardoso A. C., Charles L., Christopoulou A., Gazda A., Helmisaari H., Hobern D., Josefsson M., Lucy F., Marisavljevic D., Oszako T., Pergl J., Petrovic-Obradovic O., Prévot C., Ravn H 2017: Seven Recommendations to Make Your Invasive Alien Species Data More Useful. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 3, 1 - 8
Grulich V., Prančl J. & Vydrová A. 2017: Carex fritschii Waisb. (Carex fritschii Waisb.) Zprávy České botanické společnosti 52, 62 - 65
Hájek M., Dresler P., Hájková P., Hettenbergerová E., Milo P., Plesková Z. & Pavonič M. 2017: Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: A battle of species pools on mesic soils. Ecosystems 20, 1233 - 1249
Hájková P., Potůčková A. & Hájek M. 2017: Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 2. (Interesting records of rare bryophytes in old fen deposits 2.) Bryonora 2017, 67 - 71
Halda J. P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. 2017: Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. (Lichens recorded during the 22th spring meeting of the Bryological and lichenological section of the CBS in the Moravian Karst (Czech Republic), April 2015.) Bryonora 59, 1 - 23
Hédl R. 2017: Czech Republic. In: Mills J. & Buckley P. (eds.) National Regulations Affecting Coppice Management in 27 EuroCoppice Member Countries. COST Action FP1301 Reports. Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg., 26 - 28
Hédl R. 2017: Význam nížinných lesů pro ochranu biodiverzity. (The importance of lowland forests for the protection of biodiversity.) In: Petřík P., Macková J. & Fanta J. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha., 52 - 55
Hédl R., Bernhardt-Römermann M., Grytnes J.-A., Jurasinski G. & Ewald J. 2017: Resurvey of historical vegetation plots: a tool for understanding long-term dynamics of plant communities. Applied Vegetation Science 20, 161 - 163
Hédl R., Ewald J., Bernhardt-Römermann M. & Kirby K. 2017: Coppicing systems as a way of understanding patterns in forest vegetation. Folia Geobotanica 52, 1 - 3