Filter

   

Publications
Réblová M. 2004: Four new species of Chaetosphaeria from New Zealand and redescription of Dictyochaeta fuegiana. Studies in Mycology 50, 171 - 186
Réblová M. & Seifert K.A 2004: Conioscyphascus, a new ascomycetous genus for holomorphs with Conioscypha anamorphs. Studies in Mycology 50, 95 - 108
Réblová M. & Seifert K.A. 2004: Cryptadelphia (Trichosphaeriales), a new genus for holomorphs with Brachysporium anamorphs, and clarification of the taxonomic status of Wallrothiella. Mycologia 96, 343 - 367
Réblová M., Mostert L., Gams W. & Crous P.W. 2004: New genera in the Calosphaeriales: Togniniella and its anamorph Phaeocrella, and Calosphaeriophora as anamorph of Calosphaeria. Studies in Mycology 50, 533 - 550
Rejmánek M., Richardson D. M. & Pyšek P. 2004: Plant invasions and invasibility of plant communities. In: Van der Maarel E. (ed.) Vegetation ecology, Blackwell Science, Oxford, 332 - 355
Rejmánková E., Komárek J. & Komárková J. 2004: Cyanobacteria – a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America). Diversity and Distributions 10, 189 - 199
Rybníček K. & Rybníčková E. 2004: Proměny vegetace niv v dolní části povodí Moravy v posledních 25000 letech. (Changes of vegetation in the floodplains of the lower Morava river basin in the last 25000 years.) Bull. Slov. Spoločn., Bratislava, 15 - 20
Rybníček K., Rybníčková E. 2004: Pollen analyses of sediments from the summit of the Praděd range in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia, Praha 76, 331 - 347
Rydlová J. & Vosátka M. 2004: Structure, dynamics, and restoration of plant communities: do arbuscular mycorrhizae matter? Island Press, 189 - 229
Sádlo 2004: Přírodní podmínky okolí Čelákovic: krajina, vegetace, člověk. Špaček J (ed.), 100 let městského muzea v Čelákovicích 1, 57 - 111
Sádlo J. 2004: Barunčino znovunabyté panenství. Vesmír 83, 461 - 467
Sádlo J. 2004: Krajina pražského east endu. Vesmír 83, 525 - 533
Sádlo J. 2004: Neolit skončil, zapomeňte. Vesmír 83, 398 - 403
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 4. Zelení cizinci přicházejí: hříčky, hry a dramata. Vesmír 83, 200 - 206
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. (Changes in radiation conditions in plant neighbourhood.) Živa 5, 201 - 203
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. (Plant response to changes in radiation environement.) Živa 6, 251 - 253