Filter

   

Publications
Bahram M., Kohout P., Anslan S., Harend H., Abarenkov K. & Tedersoo L. 2016: Stochastic distribution of small soil eukaryotes resulting from high dispersal and drift in a local environment. ISME Journal 10, 885 - 896
Bartish I. V. 2016: An ancient medicinal plant at the crossroads of modern horticulture and genetics: genetic resources and biotechnology of sea buckthorn (Hippophae L., Elaeagnaceae). Vijay Rani Rajpal, Rama Rao S. & Raina S. N. (eds.) Gene Pool Diversity and Crop lmprovement. Springer Verlag, 415 - 446
Bartish I. V., Ozinga W. A., Bartish M. I., Wamelink G. W. W., Hennekens S. M. & Prinzing A. 2016: Different habitats within a region contain evolutionary heritage from different epochs depending on the abiotic environment. Global Ecology and Biogeography 25, 274 - 285
Basnet T. B., Rokaya M. B., Bhattarai B. P. & Münzbergová Z. 2016: Heterogeneous Landscapes on Steep Slopes at Low Altitudes as Hotspots of Bird Diversity in a Hilly Region of Nepal in the Central Himalayas. PLOS One 11, 1 - 19
Bidmanová P., Rotreklová O., Danihelka J. & Chrtek J. jun. 2016: Autumn hawkweed (Hieracium sabaudum) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 101 - 158
Blackburn T. M., Delean S., Pyšek P. & Cassey P. 2016: On the island biogeography of aliens: a global analysis of the richness of alien plant and bird species on oceanic islands. Global Ecology and Biogeography 25, 859 - 868
Bormans M., Maršálek B. & Jančula D. 2016: Controlling internal phosphorus loading in lakes by physical methods to reduce cyanobacterial blooms: a review. Aquatic Ecology 50, 407 - 422
Brůna J., Čada V., Svoboda M. & Wild J. 2016: Historické lesnické mapy odhalují informace o narušenní lesů působením vichřice a lýkožrouta smrkového v 19. století. (Historical maps reveal information about 19th century forest disturbances by bark beetle and wind-throw.) In: Hubený P., Čížková P. (eds.) Šumavské lesy pod lupou. Správa NP Šumava, Dolní Životice, 21 - 23
Bukovská P., Püschel D., Hršelová H., Jansa J. & Gryndler M. 2016: Can inoculation with living soil standardize microbial communities in soilless potting substrates? Applied Soil Ecology 108, 278 - 287
Burda J., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2016: Keře známé neznámé. (Shrubs known, unknown.) Botanika 4, 1 - 100
Čapková K., Hauer T., Řeháková K. & Doležal J. 2016: Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71, 113 - 123
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: The density awakens: a reply to Blonder. Trends in ecology and evolution 31, 667 - 669
Carmona C.P., de Bello F., Mason N.W.H. & Lepš J. 2016: Traits Without Borders:Integrating Functional Diversity Across Scales. Trends in ecology and evolution 31, 382 - 394
Cepák V., Kvíderová J. & Lukavský J. 2016: The first description of snow algae on Mount Olympus (Greece). Nova Hedwigia 103, 457 - 473
Cepák V., Přibyl P., Jiřičný V. & Kohoutková J. 2016: Effect of different light spectra on growth and fatty acid composition in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Genetics and Plant Physiology 6, 103 - 115
Čepelová B., Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá. Mizející rostlina čistých a letněných nádrží. (Littorella uniflora. The vanishing plant of the clean and summer drained ponds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 1 - 19
Černá K., Wittlingerová Z., Zimová M. & Janovský Z. 2016: Methods of sampling airborne fungi in working environments of waste treatment facilities. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 29, 493 - 502
Chlumský J., Koutecký P., Plačková I. & Štech M. 2016: Is genetic diversity congruent with morphological diversity across the distributional range of the Melampyrum subalpinum group (Orobanchaceae)? Flora 220, 74 - 83
Chumová Z., Mandáková T. & Trávníček P. 2016: Are B-chromosomes responsible for the extraordinary genome size variation in selected Anthoxanthum annuals? Plant Systematics and Evolution 302, 731 - 738
Cienciala E., Russ R., Šantrůčková H., Altman J., Kopáček J., Hůnová I., Štěpánek P., Tumajer J., Oulehle F. & Stahl G. 2016: Discerning environmental factors affecting current tree growth in Central Europe. Science of The Total Environment 573, 541 - 554