Filter

   

Publications
Roleček J., Chytrý M., Hájek M., Lvončík S. & Tichý L. 2007: Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism!. Folia Geobotanica 42, 199 - 208
Rothanzl J., Kotoučová M., Hrabinová I., Plačková I. & Herben T. 2007: Genetic differentiation of Agrostis capillaris in a grassland system with stable heterogeneity due to terricolous ants. Journal of Ecology 95, 197 - 207
Rychnovská M., & Fiala K. 2007: Vraťme se ke kořenům. (Come back to roots.) Veronica 21, 2 - 5
Sádlo J. 2007: Diverzita vegetace České republiky, její příčiny a historický vývoj. (Diversity of vegetation of the Czech Republic, its determinants and history.) In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 53 - 65
sádlo J. 2007: Jak umění rozvíjí citlivost k přírodě. (How the art amplify the sensibility to the nature.) In Bartoš M. ed., Krajinou pochybností, sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006, OPS Nymburk-Olomouc, 187 - 190
Sádlo J. 2007: Příroda a lidé na Králicku. Poznámky k ekologické optimalizaci krajiny. (Nature and people in Králíky region. Remarks to ecological optimalization of the landscape.) In: Konferencja Klodzko-Orlicka 2007, Biuletyn, 157 - 162
Sádlo J. & Boublík K. 2007: Chránit přírodu znamená chránit kulturu. Naše lesy potřebují obojí. (To conserve nature means conserve culture. Our forests need both approaches.) Veronica 22, 21 - 22
Sádlo J. & Heben T. 2007: Disturbance, denudation/accumulation dynamics and vegetation patterns in sandstone regions. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 205 - 212
Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. 2007: Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). (Pioneer vegetation of sandy and shallow soils (Koelerio-Corynephoretea).) In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 320 - 365
Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. 2007: Regional species pools of vascular plants in habitats of theCzech Republic. Preslia 79, 303 - 321
Sádlo J., Härtel H. & Marková I. 2007: Diversity of flora and vegetation of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 161 - 176
Schönswetter P., Lachmayer M., Lettner C., Prehsler D., Rechnitzer S., Reich D. S., Sonnleitner M., Wagner I., Hülber K., Schneeweiss G. M., Trávníček P. & Suda J. 2007: Sympatric diploid and hexaploid cytotypes of Senecio carniolicus (Asteraceae) in the Eastern Alps are separated along an altitudinal gradient. Journal of Plant Research 120, 721 - 725
Schönswetter P., Suda J., Popp M., Weiss-Schneeweiss H. & Brochmann C. 2007: Circumpolar phylogeography of Juncus biglumis (Juncaceae) inferred from AFLP fingerprints, cpDNA sequences, nuclear DNA content and chromosome numbers. Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 92 - 103
Singh, S. M. & Elster, J 2007: Cyanobacteria in Antarctic lake environments: a mini-review. In: J. Seckbach (ed.), Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, 2007, Springer. ISBN 978-1-4020-6111-0, 303 - 320
Skocovská B., Hilscherová K., Babica P., Adamovský O., Bandouchová H., Horaková J., Knotková Z., Maršálek B., Pasková V. & Pikula J. 2007: Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail. Toxicon 49, 793 - 803
Slavíková-Bayerová Š. & Fehrer J. 2007: New species of the Lepraria neglecta group (Stereocaulaceae, Ascomycota) from Europe. Lichenologist 39, 319 - 327
Šmarda P., Šmerda J., Knoll A., Bureš P., & Danihelka J. 2007: Revision of Central European taxa of Festuca ser. Psammophilae Pawlus: morphometrical, karyological and AFLP analysis. Plant Systematics and Evolution 266, 197 - 232
Sosnová, M. 2007: Klonalita rostlin v mokřadních společenstvech. (Clonal growth in wetland communities.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 39 - 46
Soudek P., Petřík P., Vágner M., Tykva R., Plojhar V., Petrová Š. & Vaněk T. 2007: Botanical survey and screening of plant species which accumulate 226Ra from contaminated soil of uranium waste depot. European Journal of Soil Biology 43, 251 - 261
Štech M., Hroudová Z., Kaplan Z. & Hrouda L. 2007: Vodní a mokřadní rostliny - taxony, společenstva, vztahy. (Aquatic and wetland plants: taxa, communities and relationships.) Zprávy České botanické společnosti, Materiály 42, 1 - 196