Filter

   

Publications
Řehounková K., Prach K. 2008: Spontaneous vegetation succession in gravel-sand pits: a potential for restoration. Restoration Ecology 16, 305 - 312
Řezanka T., Nedbalova L. & Sigler K. 2008: Odd-numbered very-long-chain polyunsaturated fatty acids from the dinoflagellate Amphidinium carterae identified by atmospheric pressure chemical ionization liquid chromatography-mass spectrometry. Phytochemistry 69, 2849 - 2855
Řezanka T., Nedbalová L. & Sigler K. 2008: Unusual short and medium chain polyunsaturated fatty acids from the snow alga Chloromonas brevispina. Microbiological Research 163, 373 - 379
Řezanka T., Nedbalová L. & Sigler T. 2008: Identification of very-long-chain polyunsaturated fatty acids from Amphidinium carterae by atmospheric pressure chemical ionization liquid chromatography-mass spectroscopy. Phytochemistry 69, 2391 - 2399
Řezanka T., Nedbalová L., Sigler K. & Cepák V. 2008: Identification of novel astaxanthin diglucoside diesters from snow alga Chlamydomonas nivalis by liquid chromatography–atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Phytochemistry 46, 479 - 490
Richardson D. M. & Pyšek P. 2008: Fifty years of invasion ecology: The legacy of Charles Elton. Diversity and Distributions 14, 161 - 168
Richardson D. M., Pyšek P., Simberloff D., Rejmánek M. & Mader A. D. 2008: Biological invasions – the widening debate: response to Charles Warren. Progress in Human Geography 32, 295 - 298
Rozbrojová Z. & Hájek M. 2008: Changes in nutrient limitation of spring fen vegetation across environmental gradients in the West Carpathians. Journal of Vegetation Science 19, 613 - 620
Rybníček K. & Rybníčková E. 2008: Upper Holocene dry land vegetation in the Moravian-Slovakian borderland (Czech and Slovak Republics). Vegetation History and Archaeobotany 17, 701 - 711
Rydlová J., Püschel D., Vosátka M. & Charvátová K. 2008: Different effect of mycorrhizal inoculation in direct and indirect reclamation of spoil banks. Journal of Applied Botany and Food Quality - Angewandte Botanik 82, 15 - 20
Sádlo J. 2008: Vzhůru zpátky! kolaps a transformace tradiční kulturní krajiny. (Upwards back! Collapse nad transformation of traditional cultural lanscape.) In: Pokorný P. et Bárta M. (2008) Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Dokořán, Praha, 177 - 199
Sádlo J. & Matoušek V. 2008: Aktuální vegetace jako předmět historických a archeologických interpretací. (Current vegetation as an object of archeological and historical vegetation.) In: Beneš J. et Pokorný P. (eds) Bioarcheologie v České republice, Jihočeská universita, Přírodiovědecká fakulta et Archeologický ústav AVČR Praha, 489 - 514
Sádlo J. & Storch D. 2008: Úvod: co je to kolaps? (Introduction: what is it a collapse?) In: Pokorný P. et Bárta M. (2008) Něco překrásného se končí. Kolapsy v přírodě a společnosti. Dokořán, Praha, 9 - 13
Šejnohová L. 2008: Microcystis - New findings in peptide production, taxonomy and autecology. Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Brno, ISBN 978-80-86188-27-0, Ph.D. Thesis, 1 - 180
Šejnohová L. 2008: Monitoring vodních květů sinic - aktuální rozšíření invazivních zástupců. (Monitoring of bloom forming cyanobacteria - the current expansion of invasive species in the Czech Republic.) In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 18 - 21
Šejnohová L., Veselá J., Marvan P., Kozáková M., Heteša J., Geriš R. & Maršálek B. 2008: Atlas fytobentosu. (Atlas of Fytobenthos.) Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, CD k determinaci sinic a řas v nárostech, 1 - 320
Selosse M. A., Vohník M. & Chauvet E. 2008: Out of the rivers: are some aquatic hyphomycetes plant endophytes? New Phytologist 178, 3 - 7
Šingliarová B., Chrtek J. & Mráz P. 2008: Loss of genetic diversity in isolated populations of an alpine endemic Pilosella alpicola subsp. ullepitschii: effect of long-term vicariance or long-distance dispersal? Plant Systematics and Evolution 275, 181 - 191
Šípošová H. & Danihelka J. 2008: Viola elatior Fries. (Viola elatior Fries.) In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska 6/1, Veda, Bratislava,, 141 - 144
Šípošová H. & Danihelka J. 2008: Viola pumila Chaix. (Viola pumila Chaix.) In: Goliašová K. & Šípošová H. (eds), Flóra Slovenska 6/1, Veda, Bratislava,, 137 - 141