Filter

   

Publications
Holub P., Fiala K., Záhora J. & Tůma I. 2007: Produkce biomasy, aktivita půdních mikroorganismů a mineralizace půdního dusíku různých lučních ekosystémů při různém množství srážek. (Plant biomass production, soil microbial activity and soil N mineralization in various grassland ecosystems affected by different amounts of precipitation.) In: Krajčovič V. (ed.) Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská Bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-88872-69-6, 132 - 135
Horsák M., Hájek M. Tichý L. & Juřičková L. 2007: Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. Acta Oecologica 32, 161 - 171
Horsák M., Hájek M., Dítě D. & Tichý L. 2007: Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? Journal of Molluscan Studies 73, 53 - 60
Houk V. 2007: Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 82, 419 - 428
Houk V. & Klee R. 2007: Atlas of Freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part II. Melosiraceae and Aulacoseiraceae (Supplement to Part I). Fottea 7, 85 - 255
Houk, V., Klee, R. & Passauer, U. 2007: Observations of taxa of Melosira sensu lato among the slides from the Grunow Diatom Collection in Vienna (Austria). Part 1. Diatom Research 22, 57 - 80
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Popis a charakteristika plevelných druhů kamyšníku. (Plant description and ecological characteristics of weedy Bolboschoenus species.) In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 8 - 12
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Problematika kamyšníků a historie jejich výskytu. (General problematics of Bolboschoenus species and history of their occurence.) In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 5 - 7
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2007: The effect of burial depth on the tuber viability of Bolboschoenus laticarpus and B. planiculmis under terrestrial conditions. Belgian Journal of Botany 140, 121 - 129
Hroudová Z., Zákravský P. & Jarolímová V. 2007: Notes on Bolboschoenus glaucus, a new species to the flora of Portugal. Portugaliae Acta Biologica 22, 211 - 220
Hroudová Z., Zákravský P. & Marhold K. 2007: Výskyt morfotypů s dlouhými klásky u druhů rodu Bolboschoenus. (Occurrence of morphotypes with long spikelets in Bolboschoenus.) Zprávy České Botanické Společnosti 42, 99 - 107
Hroudová Z., Zákravský P., Ducháček M. & Marhold K. 2007: Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. Annales Botanici Fennici 44, 81 - 102
Hubert J., Stejskal V., Aspaly G. & Münzbergová Z. 2007: Suppressive Potential of Bean (Phaseolus vulgaris) Flour Against Five Species of Stored-Product Mites (Acari: Acarididae). Journal of Economic Entomology 100, 586 - 590
Hubert J., Stejskal V., Munzbergova Z., Hajslova J. & Arthur F. H. 2007: Toxicity and efficacy of selected pesticides and new acaricides to stored product mites (Acari : Acaridida). Experimental and Applied Acarology 42, 283 - 290
Hubert J., Hýblová J., Műnzbergová Z., Pekár S., Křížková-Kudlíková I., Dolečková-Marešová L., Stejskal V. & Mareš M. 2007: Combined effect of an antifeedant α-amylase inhibitor and a predator Cheyletus malaccensis in controlling the stored-product mite Acarus siro. Physiological Entomology 32, 41 - 49
Husák Š. 2007: Vodní a mokřadní vegetace Allahových rybníků. (Water and marsh vegetation of Allah Fishponds.) Hrib, M. a kol.: Alahy. Revitalizovaná rybniční soustava. Vydavatelství Malovaný kraj, Břeclav, 36 - 43
Jahodová Š, Trybush S, Pyšek P, Wade M & Karp A 2007: Invasive species of Heracleum in Europe: an insight into genetic relationships and invasion history. Diversity and Distributions 13, 99 - 114
Jahodová Š., Fröberg L., Pyšek P., Geltman D., Trybush S. & Karp A. 2007: Taxonomy, identification, genetic relationships and distribution of large Heracleum species in Europe. In: Pyšek P., Cock M.J.W., Nentwig W. and Ravn, H.P. (eds.) Ecology & Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). CAB International, Wallingford, UK (vii+324 pp), 1 - 19
Jančula D. & Maršálek B. 2007: Srovnání účinnosti osmi biologicky rozložitelných algicidních přípravků. (Evaluation of eight biodegradable algicides.) In: Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2007, 171 - 174
Jančula D., Suchomelová J., Gregor J., Smutná M., Maršálek B., Táborská E. 2007: Effects of aqueous extracts from five species of the family Papaveraceae on selected aquatic organisms. Environmental Toxicology 22, 480 - 486