Filter

   

Publications
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vilà M. 2009: The Editors: an end has a start. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, Springer, Berlin., 13 - 17
Hulme P., Pyšek P., Nentwig W. & Vilà M. 2009: Will threat of biological invasions unite the European Union? Science 324, 40 - 41
Husák Š. 2009: Předmluva k českému vydání. (Orchids of Europe and surrounding lands.) In: Baumann H. et al. (eds). Orchideje Evropy a přilehlých oblastí, Academia, Praha, 7 - 7
Husák Š. & Květ J. 2009: Obhospodařování rybníků blízké přírodě. (Nature - friendly fishpond management.) - In: Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 97 - 99
Husák Š., Květ J. & Adamec L. 2009: Dagmar Dykyjová oslavila 95 let. (Anniversary (95) of PhD. Dagmar Dykyjová, Czech Rep., (Třeboň - Česká Bělá).) Živa 67
Jančula D., Maršálek B., Novotná Z., Černý J., Karásková M. & Rakušan J. 2009: In search of the main properties of phthalocyanines participating in toxicity against cyanobacteria. Chemosphere 77, 1520 - 1525
Janoušková M., Lugon-Moulin N., Martin F. & Vosátka M. 2009: The effect of fertilization and mycorrhiza on Cadmium uptake by tobacco. Beiträge zur Tabakforschung International/Contributions to Tobacco Research 23, 244 - 247
Janoušková M., Seddas P., Mrnka L., van Tuinen D., Dvořáčková A., Tollot M., Gianinazzi-Pearson V., Vosátka M. & Gollotte A. 2009: Development and activity of Glomus intraradices as affected by co-existence with Glomus claroideum in one root system. Mycorrhiza 19, 393 - 402
Kadlec J., Grygar T., Světlík I., Ettler V., Mihaljevič M., Diehl J. F., Beske-Diehl S. & Svitavská-Svobodová H. 2009: Morava River flood plain development during the last millennium (Strážnické Pomoraví, Czech Republic). Holocene 19, 499 - 509
Kadlec T., Kotela M. A., Novák I., Konvička M. & Jarošík V. 2009: Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization. Community Ecology 10, 152 - 158
Kaplan Z. 2009: Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston. (Brunnera macrophylla (Adam) I. M. Johnston.) Zprávy České botanické společnosti 44, 206 - 207
Kaplan Z. 2009: Carex lepidocarpa Tausch. (Carex lepidocarpa Tausch.) Zprávy České botanické společnosti 44, 213 - 214
Kaplan Z. 2009: Ceratophyllum submersum L. (Ceratophyllum submersum L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 219 - 222
Kaplan Z. 2009: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.) Zprávy České botanické společnosti 44, 239 - 241
Kaplan Z. 2009: Erigeron muralis Lapeyr. (Erigeron muralis Lapeyr.) Zprávy České botanické společnosti 44, 243 - 244
Kaplan Z. 2009: Galega officinalis L. (Galega officinalis L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 249 - 249
Kaplan Z. 2009: Leersia oryzoides Sw. (Leersia oryzoides Sw.) Zprávy České botanické společnosti 44, 269 - 269
Kaplan Z. 2009: Najas marina L. (Najas marina L.) Zprávy České botanické společnosti 44, 275 - 279
Kaplan Z. 2009: Orobanche. (Orobanche.) Severočeskou přírodou 40, 96 - 96
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.) Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287