Filter

   

Publications
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2009: Asexual spread versus sexual reproduction and evolution in Japanese Knotweed s.l. sets the stage for the "Battle of the Clones". Biological Invasions 11, 1189 - 1203
Baker R. H. A., Battisti A., Bremmer J., Kenis M., Mumford J., Petter F., Schräder G., Bacher S., De Barro P., Hulme P. E., Karadjova O., Lansink A. O., Pruvost O., Pyšek P., Roques A., Baranchikov Yu. & Sun J.-H. 2009: PRATIQUE: A research project to enhance pest risk analysis techniques in the European Union. EPPO Bulletin 39, 87 - 93
Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. 2009: Life in Extreme Enviroments Projects. In: Barták M., Brunnel O., Ellis-Evans C., Elster J., Gomez F., Hourdez S., Kormas K., Kvíderová J., Lee N.M., Mason, P., Onofri S., Pearce D., Prieur D., Slenzka K., Tanguy A. & Walter N. (eds). Life in Extreme Enviroments Projects. Carex Project Office, 1 - 15
Bártová K., Kohoutek J., Bláhová L., Hilscherová K. & Bláha L. 2009: Neznámé metabolity sinic s potenciálním nádorově promočním účinkem. (Novel cyanobacterial metabolites with tumor promoting properties.) Bulletin VÚRH Vodňany 45, 5 - 10
Bastl M., Štechová T. & Prach K. 2009: Effect of disturbance on the vegetation of peat bogs with Pinus rotundata in the Třeboň Basin, Czech Republic. Preslia 81, 105 - 117
Bláha L. & Maršálek B. 2009: Toxiny sinic a jejich účinky na vodní ekosystémy. (Toxins of cyanobacteria and their effects in aquatic ecosystems.) Vodní hospodářství 2009, 100 - 105
Bláha L., Babica P. & Maršálek B. 2009: Toxins produced in cyanobacterial water blooms - toxicity and risks. Interdisciplinary Toxicology 2, 36 - 41
Bláha L., Babica P., Bláhová L. & Maršálek B. 2009: Ekologická a zdravotní rizika znečištění vod živinami. (Ecological and health risks of nutrient contamination.) In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 27 - 38
Bláha L., Maršálek B., Bláhová L., Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Šejnohová L., Kopp R., Vinklárková D. & Maršálková E. 2009: Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR (1993-2008) - tradiční a nové toxiny. (Monitoring of toxic cyanobacteria in drinking water reservoirs in the C.R. (1993-2008) - traditional and new cyanotoxins.) In: Říhová-Ambrožová (ed.) Sborník příspěvků z 25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009, 78 - 83
Bláhová L., Oravec M., Maršálek B., Šejnohová L., Šimek Z. & Bláha L. 2009: The first occurrence of the cyanobacterial alkaloid toxin cylindrospermopsin in the Czech Republic as determined by immunochemical and LC/MS methods. Toxicon 53, 519 - 524
Blumenthal D., Mitchell C. E., Pyšek P. & Jarošík V. 2009: Synergy between pathogen release and resource availability in plant invasion. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106, 7899 - 7904
Boublík K., Hédl R., Roleček J., Douda J. & Svoboda M. 2009: Diverzita, dynamika a management lesní vegetace. (Diversity, dynamics and management of forest vegetation.) Zprávy České botanické společnosti 44, 1 - 151
Boublík K., Lepší M. & Lepší P. 2009: Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. (Vegetation of the Žofínský prales Nature Reserve (Novohradské hory Mts., Czech Republic).) Silva Gabreta 15, 121 - 142
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. (Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther.) Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227
Caisová L. 2009: Taxonomy pf the genus Rhexinema (Ulvophyceae) based on phylogeny of the 18S rRNA and morphology. Phycologia 48, 15 - 15
Caisová L. & Gabka M. 2009: Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: taxonomy, autecology and distribution. Fottea 9, 1 - 43
Caisová L., Bešta T., Chlachula J., Komárek J. & Husák Š. 2009: Taxonomic investigations of cyanobacterial and algal flora from the Southern Altai, East Kazakhstan. Biodiversity: Research and Conservation 15, 13 - 22
Caisová L., Komárek J., Elster J. & Nedbalová L. 2009: Two freshwater filamentous, branched green algae, newly discovered in Antarctica. In: Barták M., Hájek J. & Váczi P. (eds.) Structure and function of Antarctic terrestrial ecosystems, Masarykova univerzita, Brno, 14 - 22
Červenková Z. & Münzbergová Z. 2009: Susceptibility of the landscape of the Giant Mountains, Czech Republic, to invasion by Rumex alpinus. Neobiota 8, 75 - 85
Chrtek J., Zahradníček J., Krak K. & Fehrer J. 2009: Genome size in Hieracium subgenus Hieracium (Asteraceae) is strongly correlated with major phylogenetic groups. Annals of Botany 104, 161 - 178