Filter

   

Publications
Kučerová A., Čermák J., Nadezhdina N. & Pokorný J. 2010: Transpiration of Pinus rotundata on a wooded peat bog in central Europe. Trees Structure and Function 24, 919 - 930
Kvíderová J. 2010: Characterization of the community of snow algae and their photochemical performance in situ in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic, Antarctic and Alpine Research 42, 210 - 218
Kvíderová J. 2010: Rapid algal toxicity assay using variable chlorophyll fluorescence for Chlorella kessleri (Chlorophyta). Environmental Toxicology 25, 554 - 563
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas nivalis.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas reinhardtii.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chloromonas nivalis.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia asymmetrica.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia erici.
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia glomerata.
Lamošová T., Doležal J., Lanta V., Lepš J. 2010: Spatial pattern affects diversity-productivity relationships in experimental meadow communities. Acta Oecologica 36, 325 - 332
Lastrucci L., Frignani F. & Kaplan Z. 2010: Potamogeton schweinfurthii and similar broad-leaved species in Italy. Webbia 65, 147 - 160
Latzel V. 2010: Občas se hodí mít stresované rodiče aneb Všechno špatné může být k něčemu dobré. (Sometimes is good to be a child of stressed parents or Something good comes out from all bad.) Vesmír 89, 216 - 218
Latzel V. & Klimešová J. 2010: Transgenerational plasticity in clonal plants. Evolutionary Ecology 24, 1537 - 1543
Latzel V. & Klimešová J. 2010: Year-to-year changes in expression of maternal effects in perennial plants. Basic and Applied Ecology 11, 702 - 708
Latzel V., Klimešová J., Hájek T., Gómez S. & Šmilauer P. 2010: Maternal effects alter progeny's response to disturbance and nutrients in two Plantago species. Oikos 119, 1700 - 1710
Le Roux J. J., Geerts S., Ivey P., Krauss S., Richardson D. M., Suda J. & Wilson J. R. U. 2010: Molecular systematics and ecology of invasive Kangaroo Paws in South Africa: management implications for a horticulturally important genus. Biological Invasions 12, 3989 - 4002
Lisická E., Černohorský Z. jun. & Liška J. 2010: Černohorský Zdeněk. (Botanical Personalities of Slovakia.) In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.) Osobnosti botaniky na Slovensku. Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Veda, Bratislava 2010, 105 - 106
Liška J. 2010: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIII. (Czech and Slovak lichenological bibliography, XXIII.) Bryonora 46, 78 - 80
Liška J. 2010: Česká jména lišejníků. (The common Czech names of lichens.) Příroda 29, 67 - 135
Liška J. & Palice Z. 2010: Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). (Red List of lichens of the Czech Republic (version 1.1).) Příroda 29, 3 - 66