Filter

   

Publications
Kolbek J. & Chytrý M. 2010: L8 Suché bory. (Dry pine forests.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 331 - 340
Kolbek J. & Husáková J. 2010: Příspěvek ke květeně širší oblasti Milešovského a Lounského středohoří. (Contribution to the flora of wider area of middle and southern part of the České středohoří Mts.) Muzeum a současnost 25, 73 - 86
Kolbek J. & Jarolímek I. 2010: Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula and Japan. Biologia 65, 479 - 488
Komárek J. 2010: Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria-a short review of genera. Hydrobiologia 639, 231 - 243
Komárek J. 2010: Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. - 80 years. Fottea 10, 1 - 3
Komárek J. 2010: Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). Hydrobiologia 639, 245 - 259
Komárek J. & Komárková J. 2010: Lyngbya-další rod sinic vyvolávající vodní květy v tropických ekosystémech; příčiny výskytu, ekologický dopad, možnost likvidace. (Lyngbya - another cyanobacterial genus producing water blooms in tropical ecosystems, causes occurence, ecological impact, the possibility of liquidation.) In: Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010 - příčiny, důsledky a řešení rozvoje vodních květů sinic, BÚ AV ČR, 169 - 172
Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. 2010: Book of Abstracts of 18th symposium of IAC. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J.(eds), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS, Průhonice, 1 - 111
Komárek J., Zapomělová E. & Hindák F. 2010: Cronbergia gen. nov., a new cyanobacterial genus (Cyanophyta) with a special strategy of heterocyte formation. Cryptogamie Algologie 31, 321 - 341
Komárek M., Vaněk A., Mrnka L., Sudová R., Száková J., Tejnecký V. & Chrastný V. 2010: Potential and drawbacks of EDDS-enhanced phytoextraction of copper from contaminated soils. Environmental Pollution 158, 2428 - 2438
Komárek O. & Komárek J. 2010: Diversity and ecology of cyanobacterial microflora of the seepages habitat. Comparison of King George Island, Shetland Islands, and James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. In: Seckbach J. & Oren A. (ed.): Microbial Mats. Modern and ancient microorganisms in stratified systems, Springer Verlag, 517 - 539
Komárková J., Jezberová, J., Komárek O. & Zapomělová E. 2010: Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships. Hydrobiologia 639, 69 - 83
Konvalinková P. & Prach K. 2010: Spontaneous vegetation succession in extracted peatlands: a multi-site study. Preslia 82, 423 - 435
Kopecký M. & Čížková Š. 2010: Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science 13, 450 - 459
Kopp R., Palíková M., Navrátil S., Kubíček Z., Ziková A. & Mareš J. 2010: Modulation of Biochemical and Haematological Indices of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) Exposed to Toxic Cyanobacterial Water Bloom. Acta Veterinaria Brno 79, 135 - 146
Kovář P., Přikryl J., Schröfel A., Hauer T., Bydžovský J., Melichar T., Matějka V. & Drábková P. 2010: Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. (Repair materials with photocatalytic effect.) Zpravodaj WTA CZ 2010, 36 - 39
Kovářová M., Bartůňková K., Frantík T., Koblihová H., Prchalová K. & Vosátka M. 2010: Factors influencing the production of stilbenes by the knotweed, Reynoutria × bohemica. BMC Plant Biology 10, 1 - 16
Krahulcová A. & Rotreklová O. 2010: Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82, 23 - 39
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. (T2 Nardus grasslands.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. (A2 Alpine and subalpine dwarf-shrub vegetation.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142