Filter

   

Publications
Sádlo J. 2010: T7 Slaniska. (inland salt marshes.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 240 - 242
Sádlo J. & Chytrý M. 2010: T5 Trávníky písčin a mělkých půd. (sand and shallow soil grasslands.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 222 - 231
Sant Anna C.L., Azevedo T.M.P., Kaštovský J. & Komárek J. 2010: Two form-genera of aerophytic heterocytous cyanobacteria from Brasilian rainy forest Mata Atlântica. Fottea 10, 217 - 228
Schweiger O., Biesmeijer J. C., Bommarco R., Hickler T., Hulme P. E., Klotz S., Kühn I., Moora M., Nielsen A., Ohlemüller R., Petanidou T., Potts S. G., Pyšek P., Stout J. C., Sykes M. T., Tscheulin T., Vilà M., Walther G.-R., Westphal C., Winter M., Zobe 2010: Multiple stressors on biotic interactions: how climate change and alien species interact to affect pollination. Biological Reviews 85, 777 - 795
Šejnohová L. & Maršálek B. 2010: Microcystis. In: Whitton, B. (ed.) Ecology of Cyanobacteria, Springer.
Šejnohová L., Maršálek B., Novotná Z. & Maršálková E. 2010: Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží - využití znalosti životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika. (Detection and localization of cyanobacterial inoculum in the sediments - use knowledge of life strategies to minimize health risks.) In: Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010 - příčiny, důsledky a řešení rozvoje vodních květů sinic, BÚ AV ČR 4, 151 - 154
Sekerka P. 2010: Mahónie - kvetoucí královny zimy. (Mahonia - queen of winter flowering.) Zahradnictví 8, 40 - 42
Sekerka P. 2010: Skimmie potěší květy i plody. (Skimmia gladden you by flowers and fruit.) Zahradnictví 9, 34 - 36
Sekerka P. 2010: Zimostráz - dřevina zámeckých zahrad. (Boxwood - woody plant of castle gardens.) Zahradnictví 9, 45 - 47
Serçe S., Ekbiç E., Suda J., Gündüz K. & Kiyga Y. 2010: Karyological features of wild and cultivated forms of myrtle (Myrtus communis, Myrtaceae). Genetics and Molecular Research 9, 429 - 433
Šibíková I., Šibík J., Hájek M. & Kliment J. 2010: The distribution of arctic-alpine elements within high-altitude vegetation of the Western Carpathians in relation to environmental factors, life forms and phytogeography. Phytocoenologia 40, 189 - 203
Singh S.M., Elster J., Sharma P.K., Kumaran K.P.N. & Ravindra R. 2010: Biomarkers and their Application in Palaeoecological Study of Lake Ecosystem of Schirmacher Oasis, Antarctica. Srinivasan Jayaram(ed.) Scientific report of twenty third Indian Antarctic expedition, National Centre for Antarctic & Ocean Research, Ministry of Earth Sciences, Goa(India), 213 - 227
Sirová D., Borovec J., Šantrůčková H., Šantrůček J., Vrba J. & Adamec L. 2010: Utricularia carnivory revisited: plants supply photosynthetic carbon to traps. Journal of Experimental Botany 61, 99 - 103
Skálová H. 2010: Potential and constraints for grasses to cope with spatially heterogeneous radiation environments. Plant Ecology 206, 115 - 125
Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. 2010: Does plant height determine the freezing resistance in the páramo plants? Austral Ecology 35, 929 - 934
Sonnleitner M., Flatscher R., García E. P., Rauchová J., Suda J., Schneeweiss G.M., Hülber K. & Schönswetter P. 2010: Distribution and habitat segregation on different spatial scales among diploid, tetraploid and hexaploid cytotypes of Senecio carniolicus (Asteraceae) in the Eastern Alps. Annals of Botany 106, 967 - 977
Sosnová M., van Diggelen R. & Klimešová J. 2010: Distribution of clonal growth forms in wetlands. Aquatic Botany 92, 33 - 39
Šťastná P., Klimeš L. & Klimešová J. 2010: Biological flora of the Central Europe: Rumex alpinus. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 12, 67 - 79
Štech M., Jersáková J., Klimešová J., Malinová T. & Těšitel J. 2010: Rostliny jako paraziti. (Plants as parasites.) Živa 59, 204 - 207
Štěpánek J., Kirschner J. & Meierott L. 2010: Taraxacum gratum, a New Species of the Section Erythrocarpa from the Transcaucasus. Phyton-Annales Rei Botanicae 50, 59 - 68