Filter

   

Publications
Bukovská P., Jelínková M., Hršelová H., Sýkorová Z. & Gryndler M. 2010: Terminal restriction fragment length measurement errors are affected mainly by fragment length, G+C nucleotide content and secondary structure melting point. Journal of Microbiological Methods 82, 223 - 228
Burdíková Z., Čapek M., Ostašov P., Machač J., Pelc R., Mitchell E. A. D. & Kubínová L. 2010: Testate Amoebae Examined by Confocal and Two-Photon Microscopy: Implications for Taxonomy and Ecophysiology. Microscopy and Microanalysis 16, 735 - 746
Businský R. & Kirschner J. 2010: Pinus mugo and P. uncinata as Parents of Hybrids. A Taxonomic and Nomenclatural Survey. Phyton - Annales Rei Botanicae 50, 27 - 57
Cepák V. & Komárek J. 2010: Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. Fottea 10, 229 - 234
Chrastný V., Komárek M. & Hájek T. 2010: Lead contamination of an agricultural soil in the vicinity of a shooting range. Environmental Monitoring and Assessment 162, 137 - 146
Chrtek J., Kučera J. & Čejková A. 2010: Výsledky průzkumu jestřábníků v CHKO Orlické hory 2010. (Hawkeeds (Hieracium) in the Orlické hory Mts. - excursion 2010.) Orchis 29, 3 - 6
Chytrý M. & Sádlo J. 2010: K4 Nízké xerofilní křoviny. (low xeric scrub.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 261 - 263
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Danihelka J., van den Hof K., Jonsell B. & Marcussen T. 2010: (1985) Proposal to conserve the name Viola elatior against V. hornemanniana and Viola stipulacea (Violaceae). Taxon 59, 1902 - 1903
Danihelka J., van den Hof K., Marcussen T. & Jonsell B. 2010: Viola montana and V. persicifolia (Violaceae): Two names to be rejected. Taxon 59, 1869 - 1878
Dolezal J., Ishii H., Kyncl T., Takahashi K., Vetrova V., Homma K., Sumida A. & Hara T. 2010: Climatic factors affecting radial growth of Betula ermanii and Betula platypylla in Kamchatka. Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne de Recherche Forestiere 40, 273 - 285
Doležal J., Mazůrek P. & Klimešová J. 2010: Oak decline in southern Moravia: the association between climate change and early and late wood formation in oaks. Preslia 82, 289 - 306
Dostál P. 2010: Post-dispersal seed mortality of exotic and native species: Effects of fungal pathogens and seed predators. Basic and Applied Ecology 11, 676 - 684
Dostálek T. & Münzbergová Z. 2010: Habitat requirements and host selectivity of Thesium species (Santalaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 164, 394 - 408
Dostálek T., Münzbergová Z. & Plačková I. 2010: Genetic diversity and its effect on fitness in an endangered plant species, Dracocephalum austriacum L. Conservation Genetics 11, 773 - 783
Duchoslav M., Šafářová L. & Krahulec F. 2010: Complex distribution patterns, ecology and coexistence of ploidy levels of Allium oleraceum (Alliaceae) in the Czech Republic. Annals of Botany 105, 719 - 735
Dudová L., Hájek M. & Hájková P. 2010: The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene. Preslia 82, 223 - 246
Dušková E., Kolář F., Sklenář P., Kubešová M., Rauchová J., Fér T., Suda J. & Marhold K. 2010: Genome size correlates with growth form, habitat and phylogeny in the Andean genus Lasiocephalus (Asteraceae). Preslia 82, 127 - 148
Ekrt L., Holubová R., Trávníček P. & Suda J. 2010: Species boundaries and frequency of hybridization in the Dryopteris carthusiana (Dryopteridaceae) complex: a taxonomic puzzle resolved using genome size data. American Journal of Botany 97, 1208 - 1219